#Marsz1000tóg w Warszawie.Foto: Grzegorz Żukowski

Komisja Europejska interweniuje w sprawie ustawy skierowanej przeciwko polskim sędziom

W odpowiedzi na decyzję Komisji Europejskiej o skierowaniu wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych w celu zatrzymania drakońskiego reżimu dyscyplinarnego, który zagraża niezależności polskiego sądownictwa, Eve Geddie, dyrektorka Biura Instytucji Europejskich Amnesty International, powiedziała:

Sytuacja, z którą mierzy się obecnie polskie sądownictwo jest bardzo poważna. Interwencja na poziomie Unii Europejskiej jest konieczna dla powstrzymania nieustających ataków polskiego rządu na sędziów i prokuratorów, którzy sprzeciwiają się naruszaniu przysługujących im praw i wolności.

„W ubiegłą sobotę sędziowie i prawnicy z całej Europy uczestniczyli w Marszu, protestując przeciwko niespotykanym dotąd atakom na sądownictwo w Polsce”, dodała.

„ Amnesty International wzywa Sejm i Senat do odrzucenia projektu ustawy, który stał się przyczyną protestów – ustawy zapowiadającej represje wobec sędziów i prokuratorów działających zgodnie z polskim i europejskim prawem. Ustawa nałoży surowe ograniczenia na prawa sędziów do wolności wypowiedzi i zrzeszania się, a ponadto podważy niezależność polskiego sądownictwa i zagrozi realizacji prawa do sądu”.

Komisja Europejska zapowiedziała skierowanie do TSUE wniosku o zastosowanie środków tymczasowych przeciwko Polsce w ramach toczącej się procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej w sprawie systemu środków dyscyplinarnych przeciwko sędziom. Komisja Europejska wniosła skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości już w październiku 2019 r.

Najprawdopodobniej w tym tygodniu również Parlament Europejski wezwie Radę UE i Komisję Europejską do podjęcia pilnych działań na rzecz ochrony praw człowieka i praworządności zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce, ze względu na stale pogarszającą się sytuację w obu krajach.


Zdjęcie w nagłówku: Marsz 1000 tóg w Warszawie, 10 stycznia 2020. Foto: Grzegorz Żukowski.