Marsz Tysiąca Tog Warszawa

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości z powodu naruszeń praworządności

31 marca 2021 r. Komisja Europejska (KE) skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) kolejną skargę przeciwko Polsce. Celem skargi jest ochrona niezawisłości polskich sędziów. Zdaniem KE Polska narusza prawo UE, pozwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w dalszym ciągu podejmować działania, które mają wpływ na sędziów.

Komisja wskazała, że “polskie prawo dotyczące sądownictwa podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodne z nadrzędnością prawa UE”. “Ponadto ustawa [kagańcowa] uniemożliwia polskim sądom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów oraz kierowanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości”.

“Dzisiejsza decyzja Komisji o skierowaniu skargi na Polskę w związku z “ustawą kagańcową” do TSUE jest bardzo potrzebna, aby powstrzymać dalsze niszczenie niezawisłości sądów w Polsce”, napisała na Twiterze Eve Geddie, Dyrektor Biura Instytucji Europejskich Amnesty International.

Komisja wniosła również o zastosowanie wobec Polski środków tymczasowych do czasu wydania wyroku przez TSUE. Mają one polegać na:

  • wstrzymaniu stosowania “ustawy kagańcowej”, która rozszerza zakres orzeczeń sądowych, jakich treść może być uznana za przewinienie dyscyplinarne,
  • wstrzymaniu podejmowania działań przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego (ID SN).

Izba Dyscyplinarna SN do tej pory omijała zakaz dotyczący ścigania sędziów wydany już w kwietniu 2020 r. w postępowaniu przeciwnaruszeniowym wobec Polski. W ten sposób w listopadzie 2020 r. ID SN uchyliła immunitety m.in. sędziemu Igorowi Tuleyi, Beacie Morawiec i Pawłowi Juszczyszynowi. Zawiesiła ich również w wykonywaniu obowiązków sędziego. Mimo że formalnie nie prowadziła wobec nich postepowań dyscyplinarnych, to jednak podjęte przez Izbę działania stanowiły formę szykan wobec tych sędziów.

“Oczekujemy, że Izba Dyscyplinarna natychmiast zaprzestanie swej działalności i zwracamy się o zawieszenie już podjętych decyzji, zwłaszcza jeśli chodzi o uchylenie immunitetu sędziowskiego. Polscy sędziowie są również sędziami unijnymi. Stosują prawo UE i przyczyniają się do wzajemnego zaufania, na którym zbudowana jest Europa” – powiedziała wiceprzewodnicząca KE, Vera Jourová.

Kilka dni wcześniej Amnesty International, działając w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS), skierowała do KE list z apelem o podjęcie pilnych działań w celu obrony polskich sędziów przed kolejnymi próbami naruszeń ich niezawisłości.

Z pełną treścią dokumentu możecie zapoznać się tutaj>>


Zdjęcie w nagłówku: Marsz Tysiąca Tog, Warszawa, 10 stycznia 2020, Fot.: Grzegorz Żukowski