Konferencja prasowa – raporty Amnesty International i Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Amnesty International przedstawiła raport pt. -Zbrodnie nienawiści, zmowa milczenia. Tortury i okrutne traktowanie ze względu na tożsamość seksualną-. Publikacja jest częścią ogólnoświatowej kampanii AI -Kres torturom! Dołącz i Ty swój głos-. Obficie udokumentowany przypadkami z całego świata raport analizuje związki pomiędzy dyskryminacją ze względu na tożsamość seksualną a torturowaniem członków mniejszości seksualnych, omawia regulacje prawne uznające homoseksualizm za przestępstwo, naświetla przypadki tortur z rąk policji i służb więziennych, przedstawia formy przemocy wobec mniejszości seksualnych w społeczeństwie, porusza problem uchodźców zmuszonych do opuszczenia swego kraju ze względu na swą tożsamość seksualną oraz zagrożenia, przed jakimi stają obrońcy praw człowieka. W swym raporcie AI formułuje pod adresem rządów oraz organizacji międzyrządowych i pozarządowych szereg zaleceń w celu przeciwdziałania torturom i okrutnemu traktowaniu członków mniejszości seksualnych.

W imieniu Amnesty International o działaniach organizacji na rzecz praw lesbijek i gejów, o kampanii przeciwko torturom i o raporcie wypowiadali sie: Małgorzata Tarasiewicz, koordynatorka zespołu Gender; Bogusław Stanisławski, Prezes Stowarzyszenia AI w Polsce; oraz Marcin Łakomski, koordynator LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Stowarzyszenie Lambda Warszawa przedstawiło -Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce-. Publikacja jest częścią projektu realizowanego przez ILGA-Europe (Europejski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów) na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, pośród wybranych państw kandydujących do Unii Europejskiej. Oparty na badaniach ankietowych raport omawia przypadki przemocy fizycznej i psychicznej wobec osób homoseksualnych i biseksualnych, analizuje formy dyskryminacji w pracy, sferze usług, kościele, prawie, w życiu politycznym i publicznym. Dokument zawiera również rekomendacje pod adresem polskich władz i instytucji publicznych.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa reprezentowała Yga Kostrzewa, Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia.

W konferencji prasowej uczestniczyli dziennikarze z agencji prasowych (PAP, Reuters, Informacyjna Agencja Radiowa), stacji telewizyjnych (TVN, TV4), radiowych (BBC, Radio Zet, Program 3, RMF FM), ogólnopolskich dziennikow (Trybuna, Życie), przedstawiciele Sejmu i organizacji pozarzadowych (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Oska, FIP) oraz grono Przyjaciół i Sympatyków. Wszystkim za przybycie serdecznie dziekujemy!

O naszej konferencji i przedstawionych raportach pisano i mowiono m.in. w doniesieniach Polskiej Agencji Prasowej, w -Dzienniku- TV4, w stacjach radiowych, w -Trybunie-, na portalach Onet.pl i Wirtualna Polska. Oparty na raporcie AI tekst o torturach, których ofiarą padają członkowie mniejszości seksualnych, został również opublikowany w lipcowym numerze -Inaczej-.

Do doniesień mediów dodać należy słowo sprostowania: faktem jest, że w ok. 70 krajach homoseksualizm uznawany jest za przestępstwo, ale liczba 30 krajów, w których -homoseksualiści są prześladowani- dotyczy wyłącznie tych przypadków, które zostały opisane w raporcie AI. Chyba trudno znaleźć kraj, w którym brak byłoby jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na tożsamość/orientację seksualną…

Dziennikarze otrzymali tekst obu raportów w formie elektronicznej, na CD-ROMach. Wkrótce raporty dostępne bedą również w formie książkowej.

Raport AI zostanie wkrótce rozesłany do wybranych polskich władz i organizacji pozarządowych.