Konwencja antyprzemocowa wchodzi w życie, na razie w 13 krajach

Już 14 krajów dzięki ratyfikacji Konwencji Rady Europy zobowiązało się do aktywnego działania na rzecz zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tym samym spełniony został warunek określonej liczby ratyfikacji, by Konwencja zaczęła obowiązywać.
Konwencję ratyfikowały Albania, Andora, Austria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Dania, Francja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Serbia, Szwecja, Turcja i Włochy. Podpisały ją kolejne 23 państwa, w tym Polska.
– Konwencja daje mocne narzędzia do wszechstronnych i skutecznych działań przeciwko naruszeniu praw człowieka, którego doświadczają codziennie miliony kobiet w Europie. Władze państw europejskich, w tym Polski, powinny zobowiązać się do walki i zapobiegania przemocy. Ratyfikacja, na którą czekamy teraz w Polsce, to ważny krok w tym kierunku –  powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.
Konwencja, przyjęta w Stambule w 2011 roku przez 47 państw członkowskich Rady Europy, jest pierwszym dokumentem europejskim tej rangi poświęconym zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wyznacza on podstawowe standardy zapobiegania przemocy, ochrony przed nią oraz ścigania sprawców. Proponuje też konkretne rozwiązania, takie jak całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy, pomoc z zakresu poradnictwa, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa czy wsparcie na rynku pracy dla ofiar, ale także szkolenia z zakresu wykrywania aktów przemocy dla służb czy kampanie społeczne adresowane do szerokiego grona odbiorców.
Polska podpisała Konwencję w grudniu 2012 roku. W czerwcu tego roku ustawa o ratyfikacji Konwencji trafiła do Sejmu i czeka na rozpatrzenie.