Koordynator / Koordynatorka ds. Programowych – oferta pracy

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • koordynacja działań programowych Stowarzyszenia w zakresie planowania, realizacji, rozliczania, raportowania i ewaluacji,
 • ustalanie priorytetów i zasad współpracy w ramach działań programowych, – zarządzanie i monitorowanie efektów pracy zespołu ds. programowych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka (preferowane tematy: przeciwdziałanie dyskryminacji, prawa kobiet i tematyka gender, prawa migrantów i uchodźców, prawa gospodarcze społeczne i kulturalne),
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii na rzecz praw człowieka, rzecznictwie, wystąpieniach publicznych, kontaktach z władzami, tworzeniu koalicji itp.
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka,
 • doświadczenie w zarządzaniu grupą pracowników / pracowniczek,
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • terminowość,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w opracowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów,
 • doświadczenie w pracy z wolontariatem.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze: pełny etat,
 • pracę w zmotywowanym, dynamicznym zespole,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (w języku polskim) oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres [email protected] do 17 października 2010 roku.
Tytuł emaila: -Koordynator / koordynatorka ds. programowych-.
Początek pracy – styczeń 2011
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).
Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]