Kuba: Kolejne ograniczenia wolności słowa

Kiedy nowe prawo weszło w sobotę w życie, Amnesty International wyraziła opinie, iż: “ograniczenie używania Internetu to kolejna próba odcięcia Kubańczyków od źródła innych punktów widzenia i od przestrzeni, która umożliwia dyskutowanie różnych poglądów”.

“Taka decyzja, związana z zeszłorocznymi oskarżeniami 75 działaczy walczących o swobodę wyrażania poglądów, udostępnia władzom mechanizm represji w stosunku do osób o odmiennych poglądach i daje możliwość karania opozycji.”

Nowe prawo, które weszło w życie 10 stycznia, ogranicza dostęp do Internetu do używania go tylko w oficjalnie uznanych przedsiębiorstwach i biurach rządowych, które dysponują specjalnym kontem, opłacanym w dolarach USA. To uniemożliwia zwykłym Kubańczykom korzystanie z tej usługi.

Amnesty International wyraża obawę, że nowo podjęte środki, czyli ograniczenie dopływu informacji z Kuby, mają na celu uniemożliwienie kontroli nad przestrzeganiem praw człowieka w kraju.

“Rząd kubański musi raz na zawsze zakończyć bezprawne ograniczane wolności słowa i informacji, a także dostosować swoje ustawodawstwo do międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka.”- stwierdziła AI

Ogromna większość kubańskich mediów jest państwowa i kontrolowana przez państwo. Kubańczycy mają ograniczony dostęp do zagranicznych mediów. Jednak według źródeł rządu kubańskiego ponad 40 000 obywateli korzysta z nielegalnego dostępu do Internetu.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka gwarantuje w artykule 19 prawo do wolności poglądów i wolności słowa, w tym swobodę “poszukiwania, otrzymywania i udzielania informacji za pomocą wszystkich mediów i niezależnie od granic.” Te prawa zostały skodyfikowane i są chronione zgodnie z: Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), Zasadami Siracusa NZ ds. Ograniczania i Naruszania Zabezpieczeń ICCPR (1985) i Zasadami z Johannesburga dot. Bezpieczeństwa Narodowego, Wolności Słowa i dostępu do Informacji (1996).

Amnesty International prowadzi obecnie kampanię w celu natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia 84 kubańskich więźniów sumienia, aresztowanych za pokojowe korzystanie z podstawowych praw i wolności.

Tematy