Laos: wyrok 15 lat więzienia po dwugodzinnym procesie

-Wyrok skazujący na piętnaście lat wiezienia po dwugodzinnym procesie musi budzić wątpliwości co do jego uczciwości- – mówią przedstawiciele AI

Proces całej grupy w tym, Thierry’ego Falise – belgijskiego dziennikarza, Vincent’a Reynaud’a – francuskiego fotografa i Naw Karl Mua – tłumacza, odbył się, z niezrozumianych powodów w odległej północnej części kraju mimo, że przesłuchania wstępne miały miejsce w Vientiane – stolicy kraju. Sam proces trwał nieco ponad dwie godziny i był zamknięty dla opinii publicznej oraz zagranicznych dziennikarzy. Jednakże ambasadorowie Francji i Stanów Zjednoczonych byli obecni na sali sądowej.

Władze Laosu nie podały do publicznej wiadomości ani tożsamości obywateli Laosu zatrzymanych razem z zagranicznymi dziennikarzami ani tego, jakie dokładnie zarzuty zostały postawione całej zatrzymanej grupie. Według informacji jakie zdołała uzyskać AI wśród zatrzymanych obywateli Laosu znajdowali się dwudziestosiedmioletni Thao Moua i Char Yang, którzy prawdopodobnie byli przewodnikami dziennikarzy i Pa Fue Khang, który podobno był kierowcą całej grupy. Tożsamości czwartego z obywateli Laosu nie udało się ustalić.

Amnesty International wielokrotnie wzywała władze Laosu do zachowania jawności w tej sprawy m.in. ze względu na sprzeczne doniesienia o śmierci zatrzymanych obywateli Laosu podczas aresztowania.

Według Amnesty International ten proces potwierdza zaniepokojenie organizacji co uczciwości i jawności procesów w Laosie, które są kpiną ze sprawiedliwości.

Władze Laosu muszą podać do publicznej wiadomości tożsamość zatrzymanych w tej sprawie obywateli Laosu, zarzuty jakie na nich ciążą, wyroki jakie otrzymali oraz potwierdzić, że mieli oni możliwość skorzystania z adwokata, zgodnie ze międzynarodowymi oraz tymi obowiązującymi w Laosie standardami.

Amnesty International od wielu lat wyraża swój głęboki niepokój odnośnie warunków zatrzymań w Laosie oraz obawę, że wszyscy aresztowani narażeni są na tortury i znęcanie się, w szczególności osoby należące do mniejszości narodowych w Laosie, które są postrzegane przez władze jako wrogie.

Tematy