List do premiera: Dyskryminacja w polskich szkołach

Dokładnie rok temu, 19 grudnia 2011 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło bez głosu sprzeciwu deklarację poświęconą edukacji praw człowieka: UN Declaration on Human Rights Education and Training.
Edukacja praw człowieka jest dla Amnesty International bardzo ważnym narzędziem w walce o prawa człowieka. W liście do premiera Donalda Tuska wskazane zostały ważne problemy dotyczące edukacji i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w Polsce. Szczególnie niepokojąca jest obecność stereotypów i treści dyskryminacyjnych w dopuszczonych do użytku podręcznikach szkolnych, a także brak szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek na temat edukacji antydyskryminacyjnej. Organizacje Koalicji zaproponowały konkretne rozwiązania oraz wyraziły chęć współpracy zmierzającej do wyeliminowania dyskryminacji i przemocy z polskich szkół.
Pełna treść listu dostępna poniżej.