List organizacji obywatelskich do sędziów

Warszawa, 2 września 2016 r.
LIST ORGANIZACJI OBYWATELSKICH DO SĘDZIÓW
W ZWIĄZKU Z  NADZWYCZAJNYM KONGRESEM SĘDZIÓW POLSKICH
Szanowni Państwo Sędziowie!
Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich, które obserwują sytuację wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako obywatele, rozumiemy znaczenie realnej niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Obiecujemy ich bronić.
Od władzy ustawodawczej i wykonawczej oczekujemy szacunku dla władzy sądowniczej i powstrzymania się od działań zagrażających niezależności sądów oraz od wywierania presji na sędziów.
Od Państwa Sędziów oczekujemy ochrony naszych konstytucyjnych praw i wolności oraz odwagi cywilnej w prawdziwie niezawisłym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Wiemy, że niektóre aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wymagają reform. Ważne jest jednak, by zmiany nie były narzucane z zaskoczenia, a wynikały z prac uwzględniających szerokie konsultacje i debatę publiczną, w tym ze środowiskiem sędziowskim.
Bardzo ważna jest także dobra komunikacja sądów i sędziów z obywatelami. Do rozwijania tej komunikacji i wychodzenia z informacją o pracy sądów do obywateli, bardzo sądy i sędziów zachęcamy.
Z wyrazami szacunku, w imieniu organizacji wymienionych poniżej,                  
Łukasz Bojarski (INPRIS)
Alfabetyczna lista organizacji, które podpisały list:
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Panoptykon
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Allerhanda
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Instytut Spraw Publicznych
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Stowarzyszenie Amnesty International
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita