Lokalne działania dla równości cz. 2

MIĘDZYKULTUROWI WE WROCŁAWIU
(WROCŁAW, Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego)

zdjecie 1Prezentujemy kolejny projekt zrealizowany przez uczniów i uczennice szkoły bo prącej udział w projekcie „Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!”. Grupa młodzieży z Wrocławia postawiła sobie za cel przybliżenie zagadnienia międzykulturowości Wrocławia i wynikających z tego zagadnień środowisku szkolnemu i lokalnemu.
Realizacja całego działania trwała aż 8 tygodni. Uczniowie rozpoczęli swój projekt od zbierania w przestrzeni miejskiej informacji i materiałów wskazujących na międzykulturowość Wrocławia. Następnie omawiali je na warsztatach, przygotowywali ulotki dla uczniów i ich rodziców.
Wolontariusze oprócz tego przeprowadzili akcję informacyjną o Amnesty International dla rodziców w czasie WP_20141215_008kwietniowych konsultacji.
W maju, korzystając z zebranych materiałów, młodzież przeprowadziła cztery lekcje wychowawcze dla uczniów klas II. Mówili na nich o wielu kulturach, które młodzi wrocławianie mogą spotkać w swoim mieście. Wskazywali również na niebezpieczeństwo stereotypów i uprzedzeń, które mogą młodym ludziom utrudnić poznanie ciekawych osób spoza naszego miasta, kraju czy nawet kontynentu.
WP_20150330_003Według oceny zespołu projektowego cele projektu zostały zrealizowane – uczniowie mieli okazję rozmawiać z przedstawicielami wielu kultur i religii. Pogłębili umiejętności gromadzenia i selekcji zgromadzonych materiałów, z których ostatecznie przygotowali ciekawe lekcje i warsztaty dla rówieśników. Poznali również ideę i sposób działania Amnesty International i inspirowali dorosłych do zainteresowania się działaniem na rzecz innych.
W dodatku to nie koniec działań antydyskryminacyjnych grupy z Gimnazjum im. Waligórskiego! Już 28 maja uczniowie i uczennice zaplanowali warsztaty o wielokulturowości we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Warsztaty mają być rozwinięciem treści poruszonych na godzinach wychowawczych.
W grupie projektowej znaleźli się: Weronika Piórkowska, Weronika Orzełek, Karolina Materla, Maciej Hupa, Patrycja Drozdowska, Aleksandra Morawicka, Agata Furmaniak, Zuzanna Liberkowska, Łukasz Majsiak.
Opiekunką grupy jest Magdalena Kucharska.
www.gim16.wroc.pl
JESTEM STĄD. KOBIETY, MY I NASZA HISTORIA!
(Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach)

IMG_5044Zakładane wcześniej cele projektu udało się osiągnąć. Przybliżyliśmy młodzieży gimnazjalnej problemy dyskryminacji, które występują na terenie naszej szkoły i w okolicy. Uświadomiliśmy uczniów, iż dyskryminacja jest powszechnym zjawiskiem i trzeba ją zwalczać. Ponadto zobrazowaliśmy jakie konsekwencje niesie za sobą wyśmiewanie innych. Uczniowie zrozumieli, iż każdy ma prawo do wyrażania siebie, a my musimy to zaakceptować. Udało się wyjaśnić młodzieży, że każda osoba niezależne od pochodzenia, karnacji, płci ma być traktowana równo.
11023431_10204232950639353_6425900505713924632_n„Nasza działalność szkolnego klubu Amnesty International opierała się głównie na przeprowadzaniu warsztatów o różnej tematyce w poszczególnych klasach na terenie naszej szkoły. Wzorując się na warsztatach przeprowadziliśmy akcję plakatową, w której uczniowie , w formie graficznej, przenieśli na papier swoją wizję dyskryminacji. Zajęliśmy się również historią dawnego PGR-u i dzisiejszym postrzeganiem ludzi pochodzących stamtąd. Szczególną uwagę poświęciliśmy dyskryminacji kobiet, uczniów na niższym poziomie nauki oraz na brak wyrozumiałości w stosunku do ludzi niepełnosprawnych. Na zakończenie ową działalność przedstawiliśmy naszym koleżankom i kolegom oraz gronu pedagogicznemu.
Początek naszej działalności opierał się na przeprowadzaniu warsztatów o różnych tematykach m.in. o nierównym traktowaniu osób o innym statusie społecznym oraz o tym jak władza wpływa na dyskryminację.
11011747_10204408025096105_5257723460783490680_nW międzyczasie zbieraliśmy materiały o dawnym PGR-rze w Budziszowicach, o którym przygotowaliśmy prezentację multimedialną. Zasięgnęliśmy wiedzy z książek oraz od lokalnych historyków m.in. P. Krzysztofa Nurkowskiego co pozwoliło nam na dogłębne poznanie owej historii. Z obecną mieszkanką Budziszowic przeprowadziliśmy krótki wywiad, o tym(…) Tym wszystkim kierowała uczennica klasy 1 Weronika Szczęsna.
Obserwowaliśmy różne sytuacje i z nich wywnioskowaliśmy, że na szczególną uwagę zasługuje problem dyskryminacji kobiet oraz uczniów ze względu na ich poziom nauki, a także na brak przystosowań budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. O tych problemach przedstawiliśmy krótki spicz w czasie trwania happeningu. Chcieliśmy, aby te problemy dotarły do nastolatków i zmieniły rzeczywistość. Również wystosowaliśmy petycję do dyrektora naszego gimnazjum o modernizację podjazdu dla wózków inwalidzkich obok naszej szkoły. Nad tym wszystkim pracowali uczniowie klas 2 i 3.
Kolejną rzeczą którą zrobiliśmy było przygotowanie przez uczniów plakatów związanych z tematyką warsztatów. Własnoręcznie przygotowane plakaty zostały wywieszone w postaci gazetki szkolnej i podziwiane przez uczniów. Uczniowie wykazali się przy tym kreatywnością i pomysłowością czego dowodem są wspaniałe plakaty.
Na koniec na 2 godzinach lekcyjnych zorganizowaliśmy happening, na którym podsumowaliśmy całość naszego projektu, a także zaprezentowaliśmy efekty naszej dziewięciomiesięcznej pracy.
11267538_10204463442441504_349325041601226575_nNajwiększą radość sprawia nam fakt iż naszą działalnością bardzo zaciekawiliśmy innych gimnazjalistów i czynnie brali oni udział w warsztatach. Wiele z nich przyznało, że dzięki naszej działalności zrozumieli sens działań antydyskryminacyjnych i chcą wcielić to w swoje życie. My również dostrzegliśmy problemy dyskryminacyjne, których wcześniej nie zauważaliśmy i bardzo podoba nam się to, że dzięki tym działaniom uda nam się zminimalizować te problemy.
W grupie projektowej znaleźli się: Weronika Szczęsna, Liliana Małek, Wiktoria Lis, Kamila Derlatka, Alicja Paczkowska, Klaudia Wojas, Zuzanna Durbacz, Emilia Gruszka, Weronika Kubicka, Adrian Bożęcki, Mateusz Jabłoński, Katarzyna Kuciak, Róża Laskowska, Magdalena Okaz, Kamila Zając.
Opiekunem grupy jest Krzysztof Nurkowski.
Relacja o pracy grupy >>>
banerProjekt Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji! realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG