Meksyk – César Salazar Góngora – Obawy o bezpieczeństwo / Grożenie śmiercią

Dnia 13 sierpnia César Salazar Góngora zgłosił napad w biurze Stanowego Prokuratora Generalnego (Procuraduría de Justicia del Estado). Gdy 27 sierpnia ponownie udał się do prokuratury, okazało się, że jego wcześniejsze zgłoszenie zaginęło. Pracownicy biura twierdzili, że zgłoszenie nigdy nie zostało złożone.

César Salazar Góngora chciał ponownie złożyć zgłoszenie, mimo że pracownicy prokuratury stwierdzili, iż przyjmą je tylko wówczas, jeśli Góngora nie będzie wspominać o poprzednim zgłoszeniu. Kiedy do protokołu chciał dodać, że po zgłoszeniu napadu otrzymywał przez telefon pogróżki, pracownicy prokuratury stwierdzili, że pogróżki nie są istotne i nie wymagają dochodzenia.

Gdy sprawa nabrała rozgłosu w ogólnokrajowych mediach, Stanowy Prokurator Generalny stanu Yucatan (Procurador de Justica del Estado) zgodził się na spotkanie z Césarem Salazarem Góngorą dnia 4 września. Zobowiązał się wówczas, że prokuratura przyśpieszy dochodzenie i zapewni ofierze ochronę w ciągu 2 dni. Jednakże jak się wydaje nie podjęto żadnych działań w celu ochrony Césara Salazara Góngory, który obecnie musi się ukrywać, odkąd w rodzinnym domu odebrał kolejne pogróżki.

Według krewnych ofiary, pracownicy prokuratury i policji pojawili się w jego domu, rzekomo po to, aby przeprowadzić dochodzenie w sprawie napaści i pogróżek. Jednakże w zamian poddali krewnych przesłuchaniu celem ich zastraszenia i zdyskredytowania zeznań Césara Salazara Góngory. Dziwna procedura przesłuchań przez policję i prokuraturę wzmogła obawy rodziny o jego bezpieczeństwo.

Pomimo zobowiązania podjętego 6 września, Stanowy Prokurator Generalny nie poinformował rodziny o prowadzonym dochodzeniu. Chociaż to właśnie w domu César Salazar Góngora odbierał pogróżki, Prokurator Generalny ostrzegł, że zostanie aresztowany, jeśli nie będzie odbierać w domu telefonów.

Tło sprawy

Amnesty International otrzymała szereg doniesień o napadach, a nawet zabójstwach osób homoseksualnych i członków innych mniejszości seksualnych. W wielu przypadkach władze nie podejmują odpowiednich działań, by objąć ochroną zagrożone osoby czy też przeprowadzić skuteczne dochodzenie w sprawie napadów i postawić przed sądem osoby za nie odpowiedzialne.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy w stanie Colima zamordowano cztery osoby homoseksualne. Władze stanowe nie podjęły odpowiednich kroków, twierdząc, że nie ponoszą odpowiedzialności za ochronę zagrożonych osób.
Zalecane formy działania

Jak najszybciej wyślij apel w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:

  • wyraź poważne zaniepokojenie tym, że biuro Stanowego Prokuratora Generalnego stanu Yucatan nie podjęło odpowiednich kroków po złożeniu przez Césara Salazara Góngorę zgłoszenia o poważnej napaści w dniu 10 sierpnia 2001 r. i zaapeluj o przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia w sprawie niepodjęcia działań;
  • wezwij władze do natychmiastowego podjęcia kroków w celu ochrony Césara Salazara Góngory i jego bliskich zgodnie z ich oczekiwaniami, oraz postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za napad;
  • zapytaj o działania podjęte dla przeprowadzenia dochodzenia w sprawie napadu i pogróżek (powołaj się na numer akt 168/21°/01);
  • przypomnij władzom o ich obowiązku do natychmiastowego działania w celu ochrony lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych przed przemocą w społeczeństwie.

Przykładowy list

Dear ………..,

I know from Amnesty International that César Salazar Góngora living in Merida, Yucatan state, was brutally attacked and sexually assaulted by three men on 10 August, and has received repeated telephone death threats since he reported the attack.

Although he reported the attack to an office of the State Attorney General (Procuraduría de Justicia del Estado, PJE) on 13 August, he later found that his complaint had been lost. He insisted on registering his report of the attack again. The Yucatan State Attorney General met César Salazar Góngora on 4 September and gave a commitment that the PJE would speed up its investigation and provide protection within two days. However, it appears that nothing was done to protect César Salazar Góngora, who has since been forced to go into hiding after he received further threats at his family’s house.

According to members of his family, PJE and police agents came to the house, apparently to investigate the attack and threats. However, they reportedly subjected the family to intimidatory questioning, intended to discredit César Salazar Góngora’s testimony. Despite his undertaking of 6 September, the State Attorney General has reportedly failed to tell the family anything about the investigation.

In view of those facts, I am gravely concerned that the Yucatan State Attorney General’s Office apparently failed to respond appropriately when César Salazar Góngora reported that he had suffered a serious assault on 10 August 2001. I call upon you to ensure that this failure is thoroughly investigated.

I also urge you to take immediate steps to protect César Salazar Góngora and his family, in accordance with their own wishes, and to bring the people who attacked him to justice.

I ask you to communicate all information on any action taken to investigate the attack and death threats (case file number 168/21°/01).

I wish to remind you of your responsibility to act promptly to protect lesbian, gay, bisexual and transgender people against violence within the community.

Please rest assured that my appeal is apolitical and impartial. I am writing guided solely for the respect for universally recognized human rights.

Yours sincerely,

Szanowny ……….!

Dowiedziałem się od Amnesty International, że César Salazar Góngora mieszkający w mieście Merida w stanie Yucatan został brutalnie zaatakowany i padł ofiarą napastowania seksualnego ze strony trzech mężczyzn 10 sierpnia br. Odkąd powiadomił o napadzie władze, wielokrotnie grożono mu przez telefon śmiercią.

Chociaż dnia 13 sierpnia César Salazar Góngora zgłosił napad w biurze Stanowego Prokuratora Generalnego (Procuraduría de Justicia del Estado), okazało się później, że jego zgłoszenie zaginęło. Pracownicy biura twierdzili, że zgłoszenie nigdy nie zostało złożone. César Salazar Góngora ponownie złożył zgłoszenie. Stanowy Prokurator Generalny stanu Yucatan spotkał się z Césarem Salazarem Góngorą dnia 4 września i zobowiązał się, że prokuratura przyśpieszy dochodzenie i zapewni ofierze ochronę w ciągu 2 dni. Jednakże jak się wydaje nie podjęto żadnych działań w celu ochrony Césara Salazara Góngory, który obecnie musi się ukrywać, odkąd w rodzinnym domu odebrał kolejne pogróżki.

Według krewnych ofiary, pracownicy prokuratury i policji pojawili się w jego domu, rzekomo po to, aby przeprowadzić dochodzenie w sprawie napaści i pogróżek. Jednakże w zamian poddali krewnych przesłuchaniu celem ich zastraszenia i zdyskredytowania zeznań Césara Salazara Góngory. Pomimo zobowiązania podjętego 6 września, Stanowy Prokurator Generalny nie poinformował rodziny o prowadzonym dochodzeniu.

W świetle tych faktów wyrażam poważne zaniepokojenie tym, że biuro Stanowego Prokuratora Generalnego stanu Yucatan nie podjęło odpowiednich kroków po złożeniu przez Césara Salazara Góngorę zgłoszenia o poważnej napaści w dniu 10 sierpnia 2001 r. Wzywam Pana do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia w sprawie niepodjęcia działań.

Apeluję również o natychmiastowe podjęcie kroków w celu ochrony Césara Salazara Góngory i jego bliskich zgodnie z ich oczekiwaniami oraz postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za napad.

Proszę o przekazanie informacji o działaniach podjętych dla przeprowadzenia dochodzenia w sprawie napadu i pogróżek (numer akt 168/21°/01).

Pragnę przypomnieć o Pańskim obowiązku do natychmiastowego działania w celu ochrony lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych przed przemocą w społeczeństwie.

Chcę zapewnić, że mój apel jest apolityczny i bezstronny. Kieruje mną wyłącznie szacunek dla powszechnie uznanych praw człowieka.

Z poważaniem,

Adresy

Gubernator Stanu Yucatan
Gobernador Patricio Patrón Laviada
Palacio Gubernamental
Calle 61 Col. Centro
Mérida 97000, Merida, Yucatan, Mexico
fax: + 52 99 280 900
www.yucatan.gob.mx
Zwrot grzecznościowy: Estimado Gobernador/Dear Governor/Szanowny Panie Gubernatorze

Prokuratora Generalnego Stanu Yucatan
Procurador Miguel Angel Díaz Herrera
Calle 22 No. 157 ()
Merida 97205, Yucatan, Mexico
fax: + 52 99 280 900
Zwrot grzecznościowy: Seńor Procurador/Dear Attorney/Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

Krajowy Prokurator Generalny
General Rafael Marcial Macedo de la Concha
Procurador General de la Republica
Procuraduría General de la República
Reforma Norte esq. Violeta 75
Col. Guerrero, elegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06300
MEXICO
Telegram: Procurador General, Mexico D.F., Mexico
fax: + 52 5 346 2776 / 346 0904
Zwrot grzecznościowy: Seńor Procurador General / Dear Attorney General / Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

Kopię wyślij do:

Organizacji Praw Gejów
Grupo Indignación, Apdo. 110-97310 Cordemex, Mérida, Yucatán, MEXICO
e-mail: [email protected]

oraz do przedstawicieli dyplomatycznych Meksyku akredytowanych w Twoim kraju.

APELE WYŚLIJ BEZZWŁOCZNIE. Wysyłając apel po 31 października 2001 r., skontaktuj się z Amnesty International.