Meksyk: Obawa o bezpieczeństwo/ groźby

 • Lucía Genaro Linares (k)
 • Erika González Genaro (k)
 • Elisabeth González Genaro (k)
 • Inni członkowie ich rodzin
 • Adriana Rubio Jorge (k)
 • Zabity: Sócrates Tolentino González Genaro (m) lat 18, członek miejscowej społeczności Tlapanec

Amnesty International  obawia się o bezpieczeństwo osób wymienionych powyżej, z powodu pogróżek jakie otrzymują w związku ze złożoną przez nich skargą na władze Zapotitlan Tablas w  stanie Guerrero.

Skarga ta dotyczyła śmierci członka ich rodziny – Socratesa Tolentino González Genaro, który zmarł w więzieniu w styczniu 2004 r. Według doniesień 18-letni Socrates Tolentino Gonzales Genaro został aresztowany 14 stycznia 2004 r. przez oficerów miejskiej policji prewencyjnej (policia preventiva municipal) w miejscowości Zapotitlan Tablas w stanie Guerrero. 15 stycznia jego matka Lucia Genaro Linares została powiadomiona o samobójczej śmierci syna w celi więzienia miejskiego. Na prośbę urzędnika miejskiego
(Síndico Municipal) matka zmarłego podpisała dokumenty na podstawie których urząd miasta miał zobowiązać się do pokrycia kosztów pogrzebu. Dwa dni później jej córka Erika González Genaro odkryła, iż matka nie świadomie podpisała dokumenty o zaniechaniu prawa rodziny do autopsji zwłok zmarłego oraz oświadczenie mówiące o tym, iż jej syn planował samobójstwo.
W tej sytuacji rodzina z pomocą lokalnych organizacji praw człowieka przeprowadziła ekshumacje zwłok Socratesa. Badania przeprowadzone 10 marca wykazały, że przed śmiercią Socrates był bity i zmarł na skutek odniesionych obrażeń, były to m.in. dwa pęknięcia czaszki, złamanie prawego żebra, pęknięcie lewej kości piszczelowej i pęknięcie mostka. Lucía Genaro wniosła skargę w Urzędzie Miejskim Tlapa, w stanie Guerrero na kilka urzędów miejskich, w tym także na prezydenta miasta (Síndico Municipal) oraz
trzech oficerów policji miejskiej Zapotitlan Tablas.

Od czasu wniesienia skargi Lucia Genaro i członkowie jej rodziny są regularnie zastraszani. Síndico Municipal mówił do matki zabitego: „jeśli się nie zamkniesz, zabijemy cię (te vamos a matar si no te callas)-. 22 kwietnia w Zapotitlan Tablas kilku oficerów policji miejskiej celowało z samochodu do siostry Socratesa Erici, Elizabeth González Genaro i Cesarea Linares, jego ciotki. 3 maja trzech funkcjonariuszy zawołało w stronę matki Socratesa „idiotka- (senora pendeja), następnie kazali jej nie wszczynać
żadnych działań w kwestii śmierci jej syna. Erika González Genaro przestała uczęszczać do szkoły z powodu obawy o własne bezpieczeństwo. Dziewczyna Socratesa Adriana Rubio Jorge była również nękana. 7 marca o godz. 3 w nocy dwóch funkcjonariuszy policji miejskiej przejechało pod oknami jej domu i obrzuciło dach kamieniami.

TŁO WYDARZEŃ

Przedstawiciele ludności rdzennej południowego Meksyku są najbardziej dyskryminowaną i prześladowaną społecznością w całym Meksyku.  Powszechne są tu przypadki nadużywania władzy, stronniczości politycznej i sądowej, a wszelkie przypadki naruszenia praw człowieka nie mają szans na zadośćuczynienie. Władze stanowe często nie wszczynają żadnych postępowań w celu wyjaśnienia przypadków łamania praw człowieka, co prowadzi do poczucia bezkarności przyczyniając się do dalszego ich łamania przez miejscowe władze. Często osoby pokrzywdzone żyją w małych, zamkniętych społecznościach, gdzie narażone są na zastraszanie, ataki i nękanie.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w
języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:

 • wyrażając obawy o bezpieczeństwo Lucíi Genaro, jej córek, Eriki i Elizabeth González, innych krewnych oraz dziewczyny Socratesa, Adriany Rubio Jorge, w związku z licznymi próbami zastraszania ich po wniesieniu przez nich skargi na miejscowe władze;
 • wzywając władze do zapewnienia bezpieczeństwa w/w osobom oraz do wszczęcia
  natychmiastowego, bezstronnego i sprawiedliwego śledztwa w sprawie ich zastraszania i ukarania winnych tych czynów, a także do publicznego ujawnienia wyników śledztwa;
 • wzywając władze do wszczęcia natychmiastowego, bezstronnego i sprawiedliwego śledztwa w sprawie śmierci w celi więziennej Sócratesa Tolentino González Genaro w styczniu 2004 r. i ukarania winnych jego śmierci, a także do publicznego ujawnienia wyników śledztwa;
 • przypominając władzom o przestrzeganiu zakazu tortur i złego traktowania na
  podstawie Konwencji ONZ przeciwko torturom, oraz okrutnemu, nieludzkiemu i
  poniżającemu traktowaniu lub karaniu, a także na podstawie dokumentu ONZ dot.
  minimalnych zasad traktowania więźniów.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Gubernator Stanu Guerrero
Lic. René Juárez Cisneros,
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, segundo piso
Plaza Central, Primer Congreso de Anahuac
Colonia Centro, Chilpancingo 39000, Guerrero,
Mexico
Fax:  + 52 747 47 23125
Zwrot grzecznościowy:  Dear Governor/Senor Gobernador/Szanowny Panie Gubernatorze

2. Prokurator Generalny Stanu Guerrero
Lic. Jesus Ramirez Guerrero, Procurador
General de Justicia del Estado de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco Km.
6+300
Tramo Chilpancingo- Petaquillos, Chilpancingo
39090, Guerrero, Mexico
Fax:  + 52 747 47 22328
Zwrot grzecznościowy:  Dear Attorney/Senor Procurador/Szanowny Panie Prokuratorze

W razie wysyłania apeli po 9 lipca 2004 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy