Moazzam Begg

Moazzam Begg, posiadający podwójne, brytyjskie i pakistańskie obywatelstwo, był jednym z pierwszych obcokrajowców zatrzymanych przez USA po zamachach z 11 września 2001 roku. Podejrzany o terroryzm, był więziony mimo, iż nie przedstawiono mu żadnych zarzutów, ani nie postawiono go przed sądem.
8 lipca 2003 roku m.in. w jego sprawie Amnesty International uruchomiła Pilną Akcję, którą powtarzano do skutku wiele razy. Wkrótce przyniosła oczekiwany skutek – w styczniu 2005 Moazzam Begg został zwolniony roku.
Podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego Amnesty International w Wielkiej Brytanii, kiedy wywiązała się dyskusja na temat prowadzonych prze AI kampanii, obecny na miejscu Moazzam Begg powiedział -jesteście w tym najlepsi-.