Mongolski obrońca praw człowieka uwolniony !!!

Jaranbayar Soyolt, pochodzący z Mongolii Wewnętrznej, legalnie wyemigrował z Chin do Mongolii w 1991 r. i 6 lat później przyjął obywatelstwo mongolskie. Działa na rzecz praw człowieka i jest członkiem-założycielem kilku chińskich emigracyjnych grup opozycyjnych w Mongolii. Władze chińskie uznały go za mongolskiego separatystę i twierdzą, że spiskuje w celu obalenia rządzącej w Chinach partii komunistycznej.

Jaranbayar Soyolt odwiedził mongolskie biuro Amnesty International, żeby podziękować za przeprowadzenie pilnej akcji w jego sprawie (zob. zdjęcie).

Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: ASA 17/086/2008