Nagroda Dziennikarska Amnesty International: 30 kwietnia upływa termin nadsyłania prac konkursowych

W konkursie mogą wziąć udział teksty, opublikowane w prasie lub Internecie pomiędzy 1 maja 2006 a 30 kwietnia 2007. Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje i dziennikarzy oraz organizacje pozarządowe. Wręczenie nagrody-statuetki nastąpi na uroczystości inaugurującej Walne Zgromadzenie członków i członkiń Amnesty International Polska – 19 maja 2007 roku w Warszawie.
Laureata/laureatkę wyłoni Kapituła w składzie:
–         prof. Andrzej Zoll – profesor prawa, były Rzecznik Praw Obywatelskich,
–         Joanna Podgórska – publicystka -Polityki-,
–         Ewa Siedlecka – dziennikarka -Gazety Wyborczej-,
–         Mirosław Chojecki – publicysta i reportażysta, były więzień sumienia,
–         Kinga Dąbrowska – Prezeska Amnesty International Polska
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka do 30 kwietnia br. (decyduje data dotarcia tekstu pod wskazany poniżej adres lub e-mail).
Artykuły należy przesyłać w wersji pisemnej lub elektronicznej na adres:
Stowarzyszenie Amnesty International
ul. Piękna 66a lok. 2
00-672 Warszawa
tel./fax. 022 828 56 77
e-mail: [email protected]
Regulamin Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International 2007

Krótka informacja o konkursie
Zachęcamy do udziału w konkursie.

Tematy