Najwięksi światowi potentaci w handlu bronią obiecuję traktat.

Najwięksi światowi potentaci w dziedzinie handlu bronią – USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy – popierają proces. 19 krajów wstrzymało się od głosu, tylko Zimbabwe głosowało przeciw.
Podczas dyskusji nad rezolucją, przedstawiciele wielu krajów podkreślali konieczność oparcia procesu na prawie międzynarodowym, międzynarodowych prawach człowieka i prawie humanitarnym.
Koalicja setek organizacji pozarządowych z ponad 100 krajów tworzących Kampanię Broń Kontrolowana z zadowoleniem przyjęła decyzję ONZ oraz wezwałą wszystkie kraje do wynegocjowania jak najlepszego traktatu. Przedstawiciele organizacji wezwali rządy wszystkich krajów do zagwarantowania zawarcia w Traktacie zapisów o odpowiednim standardzie. Wyrazili oni również zastrzeżenia co do procedury głosowania nad traktatem, która daje wszystkim krajom możliwość weta wobec ostatecznych postanowień. Chodzi o to, aby grupa niewielkich krajów, sceptycznie nastawionych do tej idei, nie zablokowała tak ważnego, światowego procesu.
-Wszystkie kraje uczestniczące w handlu bronią konwencjonalną ponoszą wspólna odpowiedzialność za tzw. skutki uboczne śmierć, obrażenia i nadużycia praw człowieka- powiedziała Rebecca Peters, Dyrektorka International Action Network on Small Arms (IANSA). -W końcu rządy zgodziły się na uregulowanie kwestii kontroli handlu bronią- – dodała.
Zawarte porozumienie oznacza, że kwestia traktatu będzie negocjowania podczas serii spotkań ONZ, których zwieńczeniem będzie Konferencja Narodów Zjednoczonych w 2012 roku.
-Traktat o handlu bronią potrzebuje złotej zasady, zgodnie z którą rządy będą zobligowane do zatrzymania transferu broni, kiedy będzie on mógł być wykorzystany do naruszeń praw człowieka i zbrodni wojennych-, powiedział Brian Wood, Szef Kampanii Amnesty International Broń Kontrolowana. -Taka zasada mogłaby ocalić setki tysięcy istnień ludzkich- – dodaje.
W rezolucji w sprawie Traktatu o handlu bronią kraje zwracają również uwagę na wpływ handlu bronią na przesiedlenia ludzi, wzrost zorganizowanej przestępczości i terroryzmu kosztem pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju.
-Za długo kraje zwlekały z kontrolą handlu bronią przyczyniając się do bólu, cierpienia i śmierci wśród najbiedniejszej części światowej populacji. Setki tysięcy ludzi umierają co roku z powodu konfliktów zbrojnych, zaś broń często dostaje się w ręce kryminalistów- powiedziała Anna Macdonald z Oxfam International. -Rządy muszą zapewnić najwyższe możliwe standardy – jest to kwestia życia lub śmierci dla tysięcy najbiedniejszych mieszkańców świata- – dodaje.
Kraje, które wstrzymały się od głosu podczas głosowania to: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Białoruś, Chiny, Egipt, Indie, Iran, Jemen, Katar, Kuba, Kuwejt, Libia, Nikaragua, Pakistan, Rosja, Sudan, Syria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie