Niemcy: brutalne traktowanie zatrzymanych przez policję – AKCJA ZAKOŃCZONA

W skargach wymieniano przypadki kopania, bicia i bolesnego wykręcania rąk zatrzymanych. Z powodu odniesionych urazów niektóre z ofiar musiały być hospitalizowane. Wiele doniesień pochodziło od członków mniejszości etnicznych. Rzeczywiste rozmiary zjawiska w Niemczech są nieznane – brakuje oficjalnych danych dotyczących przypadków brutalnego postępowania funkcjonariuszy policji.

Rząd niemiecki nie wyczerpał zdaniem Amnesty International możliwości ustanowienia skutecznych procedur na wypadek brutalnego postępowania policji. Należy uczynić doniesienia o takich incydentach sprawą pierwszoplanową w ogólnopolitycznej debacie w Niemczech i wymóc na władzach wprowadzenie powszechnie oczekiwanych zmian.

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Zwróć się bezpośrednio (wysyłając list, fax lub e-mail) do ministra spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, Otto Schilly‘ego, w sprawie ustanowienia niezależnej instytucji, ktorej zadaniem byłoby badanie doniesień o brutalnym działaniu policji. Możesz sformułować swoją wiadomość na podstawie poniższego, przykładowego listu.

Adresat: Otto Schily
Bundesminister des Innern
Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Germany
Fax: +49 30 3981 2926
E-mail: [email protected]

Klaus Buß Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder
c/o Bundesrat
11055 Berlin
Germany
E-mail: [email protected]

Treść listu:
Tłumaczenie:

Tematy