Nigeria: Zastraszanie obrońców praw człowieka

W ostatnim tygodniu na lotnisku Murtala Mohammed w Lagos pracownicy służb bezpieczeństwa skonfiskowali paszporty trzech działaczy na rzecz praw człowieka, którzy następnie przez wiele godzin byli przesłuchiwani przez agentów Państwowej Służby Bezpieczeństwa, nigeryjskiej agencji federalnej do spraw bezpieczeństwa.

-To paradoks, że na kilka dni przed Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka obrońcy praw człowieka stają się celem ataku i zostają pozbawieni swoich podstawowych praw-, oświadczyła Amnesty International. -Rząd Nigerii powinien zwrócić wszystkie skonfiskowane paszporty i zaprzestać jakiegokolwiek dalszego nękania lub zastraszania obrońców praw człowieka, jak również położyć kres praktykom naruszania wolności poruszania się i wolności słowa Nigeryjczyków-, zaapelowała organizacja.

Paszport Tajudeena Abdul-Raheema, przewodniczącego rady Centrum na Rzecz Demokracji i Rozwoju, został na lotnisku na kilka godzin skonfiskowany przez Służby Bezpieczeństwa.

Służby Bezpieczeństwa ciągle jeszcze nie zwróciły paszportów Iheoma Obibi, dyrektora Sojuszu dla Afryki, którego paszport zatrzymano 6. grudnia, oraz Jiti Oguye, sekretarza Narodowego Zrzeszenia Demokratycznych Prawników, którego paszport skonfiskowano 5. grudnia.

5. grudnia Państwowa Służba Bezpieczeństwa wezwała na przesłuchanie Joy Ezeilo, dyrektora wykonawczego Zespołu ds. Pomocy Kobietom (WACOL) i uniemożliwiła jej wyjazd z kraju.

Ubiegłotygodniowa fala nękania i zastraszania działaczy na rzecz praw człowieka nastąpiła po tym, jak w październiku 2002 r. Państwowa Służba Bezpieczeństwa wezwała na przesłuchanie dwóch członków innej organizacji na rzecz praw człowieka, Organizacji Wolności Obywatelskich (CLO), w związku z ich udziałem w opracowaniu raportu na temat bezkarności oraz przemocy wspieranej przez państwo w Nigerii. Ci dwaj współpracownicy CLO odmówili zastosowania się do polecenia, jeżeli nie otrzymają jasnego wytłumaczenia, dlaczego zostali wezwani na przesłuchanie.

-Prezydent Obasanjo powinien podjąć natychmiastowe środki w celu powstrzymania dalszego lekceważenia międzynarodowych norm ochrony obrońców praw człowieka-, powiedziała Amnesty International.

Normy te obejmują Johannesburską Deklarację o Obrońcach Praw Człowieka w Afryce z 1998 r. i Deklarację OZN o Prawach i Obowiązkach Osób, Grup i Instytucji Społecznych na rzecz Rozpowszechniania i Ochrony Powszechnie Uznawanych Praw Człowieka i Podstawowych Swobód z 1998 r.

Tematy