Norwegia: uzgodnienie płci metrykalnej będzie proste i przystępne

Eksperci jednoznacznie stwierdzili, że obecne regulacje dotyczące prawnego uzgodnienia płci stanowią naruszenie podstawowych praw człowieka i podkreślił potrzebę ich zmiany. Zalecili stworzenie prostej i przystępnej procedury opartej na indywidualnym postrzeganiu tożsamości płciowej, nie wymagającej  określania  czasu na zastanowienie.  Zalecenia ekspertów są zgodne z oceną Amnesty International.
“Eksperci zaproponowali satysfakcjonujące rozwiązanie. Teraz rząd powinien szybko przejść do działania, aby zainteresowane osoby nie musiały dłużej czekać na uregulowanie kwestii ich dowodów tożsamości i innych dokumentów” – powiedziała Patricia Kaatee, doradca polityczny Amnesty International Norwegia.
Główne obietnice ministra

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Bent Hoie podkreślił, że Norwegia chce być liderem w dziedzinie praw człowieka. Przyznał, że jeśli chodzi o prawa osób transpłciowych, na razie tak nie jest. Podczas konferencji wyraźnie zakomunikował, że musi się to zmienić.
Przy tej okazji minister pogratulował również organizacjom i osobom, które stały na czele kampanii na rzecz praw osób transpłciowych.
Skuteczna kampania

John Jeanette Solstad Remo nie uzyskała uzgodnienia płci metrykalnej, ponieważ nie chciała zastosować się do obecnych zbyt daleko idących i wysoce dyskryminujących wymagań prawnych. W zeszłym roku aktywiści Amnesty International na całym świecie zaangażowali się w sprawę John Jeanette i  jej prawo do oficjalnego uznania płci.
“To wszystko, o czym marzyłam i na co miałam nadzieję. Warto było walczyć. Trwało to długo, ale kiedy w końcu pojawiły się rezultaty, było to wspaniałe uczucie. Bez wsparcia Amnesty International nie dotarlibyśmy tu, gdzie dziś jesteśmy. Nawet minister powiedział, że przyczyniło się ono do znaczącej zmiany w podejściu do tej kwesti przez rząd” – mówiła John Jeanette Solstad Remo po konferencji prasowej. Bardzo cieszy się za pozytywnego zainteresowania jej historią. “Wsparcie, jakie otrzymaliśmy od ludzi z całego świata było  fantastyczne. Nie spodziewałam się tego i chciałabym ciepło podziękować wszystkim, którzy pomogli mnie i innym w tej walce.”
Poważna krytyka Norwegii

W lutym 2014 Amnesty International  opublikowało raport o problemach dotyczących praw osób transpłciowych w Europie. Norwegia została skrytykowana m.in. za obowiązujące przepisy,  które wymagają nieodwracalnej sterylizacji w celu uzyskania prawnego uznania płci.
Amnesty International prowadziło kampanię na rzecz ustanowienia przystępnej procedury opartej na indywidulanym postrzeganiu tożsamości płciowej. Podczas walnego zgromadzenia Amnesty International Norwegia w październiku 2014 Minister ds. Europejskich Vidar Helgesen obiecał zmiany. Przyznał, że dzieje się tak dzięki temu, że Amnesty podniosło ten temat.
LLH: Rząd może przejść do historii

Nie tylko Amnesty International poruszała tę kwestię w Norwegii. Od kongresu w 2008 roku norweskie Krajowe Stowarzyszenie Lesbijek, Gejów, Biseksualistów i Osób  Transpłciowych (LHH)  pracowało w szczególności nad  prawami osób transpłciowych w tym nad zniesieniem obowiązku nieodwracalnej sterylizacji w celu uzyskania prawnego uznania płci.
“Najwyższy czas aby osoby transpłciowe mogły korzystać zarówno ze swoich praw, jak i dostępu do opieki medycznej odpowiadającej ich potrzebom. Ten rząd zapisze się w podręcznikach do historii, jeśli zobowiąże się do potraktowania praw tej wrażliwej mniejszości  z szacunkiem, na jaki zasługują i jakiego wymagają. Mamy nadzieję, że norweskie władze jak najszybciej zastosują się do zaleceń komisji ekspertów” – powiedział przewodniczący LLH, Bard Nylund.
Amnesty International prowadzi globalną kampanię “Moje ciało a praw człowieka” domagając się poszanowania praw seksualnych i reprodukcyjnych. John Jeanette Solstad Remo była bohaterką corocznej akcji AI Maraton Pisania Listów w grudniu 2014 roku. Ma 65 lat i jest byłą wojskową. Jako osoba traspłciowa bez uzgodnionych dokumentów doświadcza poniżania i dyskryminacji, ale nie chciała przechodzić przez dotychczas funkcjonującą procedurę metrykalnego uzgodnienia płci, która zakłada m.in. diagnozę psychiatryczną oraz zabiegi medyczne bardzo mocno ingerujące w organizm.
Tłumaczyła: Aleksandra Pomarańska