Nowe innowacyjne narzędzie, które pokazuje skalę izraelskich zniszczeń w Gazie

Platforma umożliwia użytkownikom zbadanie i analizowanie informacji o izraelskiej operacji wojskowej prowadzonej w Gazie w 2014 roku. Pierwsze dane, które już znajdują się na platformie i będą aktualizowane, pokazują wzorzec ataków dokonywanych przez siły Izraela, stanowiących poważne
i systemowe naruszenia.
– Platforma jest najbardziej kompleksowym zapisem ataków, które miały miejsce podczas konfliktu w 2014 roku aż do dzisiaj. Pozwala nam na zebranie informacji o ponad 2 500 atakach, prezentując szeroką skalę zniszczeń dokonanych przez izraelską operację wojskową trwającą 50 dni w ubiegłym roku – powiedziała Aleksandra Zielińska, Koordynatorka Kampanii Amnesty International.
– Poprzez ujawnienie wzorców działań platforma ma potencjał, by pokazać systemową naturę izraelskich naruszeń popełnionych podczas konfliktu. Naszym celem jest, by narzędzie było używane przez badaczy zajmujących się prawami człowieka i doprowadziło do pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione podczas konfliktu.
Jak działa platforma
Platforma rejestruje czas i lokalizację każdego z ataków, umieszcza je na interaktywnej mapie i klasyfikuje. Są tam zdjęcia, nagrania, zeznania naocznych świadków i zdjęcia satelitarne. Z pomocą nowych technologii użytkownicy mogą zobaczyć i szukać tych informacji, by znaleźć wzorce działania izraelskich sił podczas konfliktu. Celem jest zidentyfikowanie, czy poszczególne ataki naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i czy stanowią zbrodnie wojenne.
Zespół badaczy w Londynie i Gazie pracował kilka miesięcy, by zgromadzić i wprowadzić dane zebrane w terenie przez organizacje zajmujące się prawami człowieka w Gazie – Al Mezan i Palestyńskie Centrum Praw Człowieka (PCHR) oraz przez Amnesty International.
Wzorzec izraelskich naruszeń

Podczas gdy duża cześć informacji multimedialnych jest wciąż przetwarzana, w tym zeznania, zdjęcia, filmy i zdjęcia satelitarne, platforma dokumentuje ponad 270 izraelskich ataków przeprowadzonych z użyciem ognia artyleryjskiego podczas konfliktu w 2014 roku, kiedy zginęło ponad 320 cywili. Wielokrotne użycie artylerii, nieprecyzyjnych materiałów wybuchowych i działania na gęsto zaludnionych obszarach cywilnych stanowią masowe ataki (indiscriminate attacks), które powinny zostać zbadane jako zbrodnie wojenne.
Ponadto platforma ilustruje przytłaczający wzorzec ukierunkowywania ataków na domy i budynki mieszkalne. Ponad 1 200 ataków izraelskich skierowano na domy, co skutkowało zabiciem ponad 1 100 cywili. Ataki ukierunkowane na osoby cywilne, nie uczestniczące bezpośrednio w działaniach wojennych, i na obiekty cywilne są zakazane na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego  i prawa wojny. Amnesty International, Komisja Śledcza ONZ i inne organizacje monitorujące konflikt podniosły alarm w związku z dużą ilością takich ataków podczas konfliktu w 2014 roku.
Użytkownicy platformy mogą także zauważyć inne niepokojące wzorce, takie jak izraelskie ataki uderzające w pracowników i obiekty medyczne, a także nadużywanie ataków ostrzegawczych (tzw. knock on the roof), kiedy po wystrzeleniu pocisku z drona zaraz następuje wystrzelenie większej bomby. Amnesty International uważa, że takie działania nie są efektywnym ostrzeżeniem ani nie zwalniają władz Izraela z obowiązku niekierowania ataków na cywili i ich własność.
Innowacyjne narzędzie

– Uruchomienie platformy w rok od rozpoczęcia konfliktu stanowi znaczący krok w procesie dokumentowania pełnej skali naruszeń, które miały miejsce w Gazie. Jest to także wezwanie dla osób i organizacji, by przesyłać więcej zdjęć, zeznań świadków i innych dowodów ataków, których doświadczyli lub udokumentowali  – powiedział Eyal Weizman, dyrektor Forensic Architecture.
W erze cyfrowej gwałtownie wzrosło tempo i znaczenie gromadzenia informacji podczas kryzysów, takich jak zeszłoroczny w Gazie. Multimedialne dowody często mogą mieć znaczącą rolę w potwierdzeniu zdarzeń. Platforma oferuje efektywną metodę korzystania i sprawdzania różnych typów informacji.
– Platforma wykorzystuje siłę wirtualnego narzędzia, aby udostępnić informacje o skomplikowanych wydarzeniach, jakim jest konflikt w Gazie. Umożliwia użytkownikom poruszanie się po mapie, od drobnych szczegółów po większy obraz konfliktu, ukazując związki pomiędzy wydarzeniami – powiedział Francesco Sebregondi, koordynator platform z Forensic Architecture.
– Projekt ten postrzegamy jako pierwszy krok w stronę efektywniejszego monitorowania i dzielenia się danymi pomiędzy świadkami na miejscu, organizacjami i społecznościami na całym świecie.
Informacje dodatkowe
Forensic Architecture jest projektem badawczym z siedzibą w Goldsmiths, University of London.