ONZ: Iran, Korea Północna i Syria w cyniczny sposób blokują Traktat o Handlu Bronią

Konferencja ONZ ws. Traktatu o Handlu Bronią. Fot. Amnesty International

Konferencja ONZ ws. Traktatu o Handlu Bronią. Fot. Amnesty International

Na każdy z tych trzech krajów nałożone zostały różnego rodzaju sankcje, w tym embargo na broń. Sytuacja praw człowieka w Iranie, Korei Północnej i Syrii jest fatalna – państwa te używały broni nawet przeciwko własnym obywatelom. Dokładnie takim naruszeniom, których się one dopuszczają, miał zapobiec Traktat.
– Przewodniczący Konferencji będzie mógł przekazać projekt Traktatu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby został przyjęty podczas bieżącej sesji. Jednak zablokowanie przez Iran, Koreę Północną i Syrię konsensusu było przesadną reakcją – powiedział Brian Wood, Kierownik Amnesty International ds. kontroli zbrojeń i praw człowieka. – Państwa powinny przeć naprzód i przyjąć Traktat najszybciej jak to możliwe. Rezolucja, która powołała tę Konferencję, przewiduje, że jeżeli państwa nie osiągną konsensusu, Zgromadzenie Ogólne będzie działać w tej sprawie. Kenia, wypowiadając się w imieniu 11 kluczowych państw, poparła tę procedurę.
Projekt Traktatu będzie zobowiązywał wszystkie rządy do oceny ryzyka transferu broni, amunicji lub części składowych do innego kraju, w którym mogą być one wykorzystane do popełnienia lub ułatwienia poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Państwa uzgodniły, że transfer nie będzie możliwy, jeśli powyższe ryzyko jest realne i nie może zostać złagodzone.
Relacja z Konferencji (26.03):

– Blokując ten historyczny dokument, Iran, Korea Północna i Syria obnażyły wyzwania, jakie społeczeństwo obywatelskie i wspierające rządy napotykały w trakcie negocjacji. Podczas kampanii na rzecz tego Traktatu wzywaliśmy państwa do ratowania życia i zmniejszenia ludzkiego cierpienia i, na szczęście, większość rządów na to wezwanie odpowiedziało pozytywnie – podkreślił Brown Widney, Starszy Dyrektor Amnesty International ds. międzynarodowego prawa i polityki.
Oczekuje się, że projekt Traktatu zostanie przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne podczas bieżącej sesji, ale, niszcząc konsensus, Iran, Korea Północna i Syria pokazały, jak kruche jest porozumienie.
Mimo przytłaczającego poparcia dla Traktatu niektóre państwa nadal używają interesów gospodarczych, władzy politycznej, a nawet odwołań do suwerenności, aby uzasadnić działania ewidentnie zasługujące na potępienie – takie jak zabijanie własnych obywateli.