Opowieść o dziecku-żołnierzu

Hell

Hell

Film Kima Nguyena kręcony był w Demokratycznej Republice Kongo. Opowiada historie 14-letniej Komony. Pewnego dnia na jej spokojną wioskę napada grupa partyzantów. Palą domy, zabijają mieszkańców, a ją zmuszają do okrutnego zamordowania rodziców. Osierocona trafia do armii rebeliantów, gdzie matkę i ojca zastępuje karabin.
Komonę nawiedzają duchy zmarłych rodziców, a gdy podczas walki ostrzegają ją o czyhającym wrogu, partyzanci uznają to za magiczny znak i dziewczynka okrzyknięta zostaje wiedźmą wojny. Magia nie okazuje się jednak łaskawa. Gdy Komona zakochuje się w 15-letnim albinosie wierzy, że zdoła uciec wojnie, los decyduje jednak inaczej. Aby przetrwać Komona musi zrobić jedno – wrócić do rodzinnej wioski i uporać się z traumą przeszłości.
Film jest nie tylko wstrząsającym obrazem wojny widzianej oczami dziecka, lecz również pozbawioną sentymentalizmu opowieścią o nadziei i silnej woli przetrwania, które w sytuacjach ekstremalnych jest w stanie odnaleźć w sobie człowiek. To również portret pamięci dziecka, naznaczonej traumatycznym w skutkach horrorem wojny. Zarówno w scenariuszu filmu, jak i w wielu scenach widać inspirację Jądrem ciemności Josepha Conrada oraz Czasem apokalipsy Francisa Forda Coppoli.
Wiedźma wojny intryguje nie tylko tematyką, lecz również językiem filmowego wyrazu, przypominającym dokonania twórców realizmu magicznego. Reżyser stosuje wobec widza szczególną taktykę. Sfilmowana całkowicie w naturalnej scenerii Wiedźma wojny balansuje na granicy snu i jawy, wokół dwubiegunowych tematów: delikatności i okrucieństwa, gry i wojny, miłości i śmierci.
Zdjęcia do filmu kręcono w technice HD w Kongo, a główną rolę zagrała debiutująca na ekranie 14-letnia Rachel Mwanza, wówczas półanalfabetka, porzucona w dzieciństwie przez rodziców i wychowana przez babcię. Za rolę Komony w Wiedźmie wojny otrzymała nagrodę dla Najlepszej Aktorki na festiwalu Berlinale, a udział w filmie diametralnie zmienił jej życie – rozpoczęła naukę w szkole, gdzie nauczyła się pisać i czytać. Ścieżka dźwiękowa do filmu to wybrana przez reżysera kompilacja folkowej i popowej angolskiej muzyki z albumu Angolan Music 72-74.

Wiedźma wojny (Rebelle aka War Witch). Kanada 2012, 90 min. Scenariusz i reżyseria: Kim Nguyen.
Wygraj bilet do kina na film “Wiedźma Wojny”, 25 września w kinie Luna w Warszawie o godz. 20.15
Regulamin konkursu:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą Bilet do kina na “Wiedźmę Wojny”, rozpoczyna się 21 września 2012 roku, a kończy 24 września 2012 roku o godzinie 12.00.
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok. 2.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca fanem lub fanką Amnesty International na Facebooku, która wyśle poprawną odpowiedź na pytanie “Jaką nagrodę otrzymała aktorka odgrywająca główną rolę w filmie “Wiedźma wojny”?” na adres e-mail [email protected] oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa.
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie i członkinie ich rodzin.
2.4 Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych osiem osób, które wyślą poprawne odpowiedzi.
3. NAGRODY
3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jeden bilet na seans filmu “Wiedźma wojny” w Kinie Luna w Warszawie, 25 września 2012 na godz. 20.15.
3.2 Nagroda będzie do odebrania w Kinie Luna, w dzień seansu, na półgodziny przed rozpoczęciem filmu.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.
4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl.
4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.