Oslo: podpisano przełomowy traktat o stosowaniu bomb rozpryskowych.

Działacze na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przewidują, że kolejne państwa podpiszą traktat podczas kolejnych dni trwającej konferencji i ostateczna liczba państw sygnatariuszy może wynieść nawet 100 państw. Podpis pod traktatem oznacza również, że państwa zobowiązują się zapewnić właściwą pomoc i opieką ofiarom użycia tego typu broni. Negocjacje dotyczące treści traktatu odbyły się w maju 2008 roku w Dublinie. By wejść w życie konwencja musi zostać ratyfikowana przez co najmniej 30 państw.
Traktat jest znamiennym zwycięstwem działaczy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Setki organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International, oraz osób poszkodowanych wskutek eksplozji bomb rozpryskowych wsparły światową kampanię i przyłączyły się do Koalicji Przeciw Broni Kasetowej (Cluster Munition Coalition, CMC), która powstała w 2003 roku.
Ustępująca administracja rządu Stanów Zjednoczonych zbojkotowała negocjacje i odmówiła podpisania traktatu. Sygnowania Konwencji odmówiły również Rosja, Chiny oraz Słowacja. Inaczej było w przypadku Afganistanu, który uczestniczył w negocjacjach i początkowego nie zamierzał podpisać konwencji. Kabul ostatecznie dał jednak zielone światło dla sygnowania traktatu.
-Ten traktat przyczyni się do piętnowania użycia tego typu broni. Amnesty International wzywa nową administrację Stanów Zjednoczonych do podpisania zakazu broni kasetowej zaraz po objęciu władzy w Białym Domu- powiedział Brian Wood, koordynator Amnesty International do spraw kontroli broni.
Przez ponad 40 lat bomby kasetowe zabijały i raniły niewinnych ludzi, powodując nieopisane straty i cierpienia dla tysięcy ludzi w ponad 20 państwach. Tego typu broń powoduje śmierć i obrażenia wśród ludności cywilnej zarówno bezpośrednio w czasie ataku i jak i w kolejnych latach z powodu śmiertelnego skażenia, które następuje jeśli bomba nie eksploduje zaraz po uderzeniu.
Bomby kasetowe spowodowały więcej strat w ludziach w Iraku w 2003 roku i w Kosowie w 1999 roku niż jakikolwiek inny rodzaj broni. Masowe użycie tej broni przez Izrael w czasie ataku na Liban w sierpniu 2006 roku przyniosło ponad 200 ofiar cywilnych w rok po zawieszeniu broni. Obok amunicji rozpryskowej pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych znaleziono w Libanie także chińskie bomby kasetowe zamontowane w rakietach wyrzutni 122 mm typu 81 oraz pociski MZD-2 używane do tych rakiet.
Amunicja kasetowa to broń składająca się z wieloczęściowych mniejszych pocisków, które w czasie eksplozji uwalniają się z pojemnika. Bomby kasetowe utrudniają odbudowę terenów powojennych, a usuwanie pozostałości bomb kasetowych pochłania środki, które mogłyby zostać przeznaczone na zaspokojenie innych potrzeb humanitarnych. Wygląd oraz rozmiar bomb kasetowych sprawia, że wyglądają wyjątkowo interesująco i przypominają zabawki. Szacuje się, że 60% ofiar cywilnych stanowią dzieci.
-Amnesty International wierzy, że mimo iż nowy traktat nie jest idealny, pozwoli państwom znacznie zmniejszyć ryzyko śmierci cywilów oraz liczbę osób odnoszących obrażenia trakcie konfliktu oraz po jego zakończeniu- mówi Brian Wood.
Tłumaczyła Joanna Wojciechowska