Ostatni dzwonek dla edukacji antydyskryminacyjnej

Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10 proc. polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, a przemoc werbalna jest powszechna. Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy, po kradzieże i pobicia. Tylko kompleksowa edukacja antydyskryminacyjna może stanowić odpowiedź na obecną sytuację.
W Dniu Edukacji Narodowej Amnesty International przypomina o konieczności podjęcia wspólnej pracy wszystkich środowisk na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w środowisku szkolnym i lokalnym.
Zapraszamy na śniadanie prasowe i dyskusję nad potrzebą wzmocnienia i wprowadzenia kompleksowej edukacji antydyskryminacyjnej  w szkole.
14 października 10:00
Znajomi Znajomych, Sala Kinowa
Ul. Wilcza 58a, Warszawa
Podczas śniadania prasowego o dobrych praktykach działań antydyskryminacyjnych w małych społecznościach szkolnych i lokalnych opowiedzą:
Małgorzata Ćwikowska – Dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Szkoła bierze udział w projekcie “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkołach.
Izabela Podsiadło – Dacewicz – z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ekspertka Amnesty International z zakresu przeciwdziałania bullyingowi i dyskryminacji w szkole.
Bogusława Durajska – nauczycielka, opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International nr 106 w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku. Przy współpracy z Amnesty International realizowała krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne szerzące wiedzę, świadomość i zrozumienie praw człowieka w społeczności szkolnej i lokalnej:  Rights – Education – Action Programme, Education for Human Dignity, Odkryj siłę praw człowieka czy Stop Dyskryminacji: Razem mamy siłę!
Draginja Nadaždin – Dyrektorka Amnesty International Polska.
Piotr Skrzypczak – współpracownik projektów edukacyjnych m.in. Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor materiałów do pracy z grupą. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z tematyki ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji.  Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Homo Faber gdzie odpowiada za program Antydyskryminacja.