Oświadczenie Amnesty International w sprawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej i zapowiedzi konsekwencji dla nauczycieli biorących udział w protestach

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało dziś oświadczenie, w którym zapowiedziało “przewidziane prawem konsekwencje” wobec nauczycielek i nauczycieli biorących udział w protestach przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego.

Protesty odbywają się od kilku dni w całym kraju, w dużych i małych miejscowościach i angażują osoby w różnym wieku. Biorą w nich udział również nauczyciele i nauczycielki oraz ich uczniowie i uczennice. Protesty są odpowiedzią na wydany 22 października wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie niemal całkowity zakaz aborcji.

Amnesty International stanowczo sprzeciwia się takim praktykom, postrzegając je jako zastraszanie i zniechęcanie do korzystania z podstawowych praw obywatelskich. Tym samym jest ona sprzeczna z zapisami ustawy Prawo oświatowe, która kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Amnesty International podkreśla, że wolność zgromadzeń i prawo do protestu są jednymi podstawowych i najważniejszych wolności człowieka.

Rolą państwa jest zapewnienie realizacji podstawowych praw człowieka oraz ochrony i bezpieczeństwa obywatelom.

Rolę tę państwo wypełnia nie tylko poprzez funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego, nadając im odpowiednie uprawnienia i obowiązki i poddając ich odpowiedzialności w przypadku dopuszczania się naruszeń. Do efektywnego wypełniania tej roli niezbędna jest również postawa i polityka przedstawicieli państwa, które podkreślają znaczenie praw i wolności człowieka i swoją gotowość do ich ochrony, kształtują powszechny szacunek i uspokajają społeczne niepokoje.

W państwie, w którym w pełni realizowane są prawa człowieka nie ma miejsca na wypowiedzi, które mogą prowadzić do eskalacji zamieszek czy takie, które mogą być postrzegane jako zachęta do aktów przemocy.

Nie ma również miejsca na zniechęcanie i zastraszanie uczestników i organizatorów protestów, poprzez grożenie im karami administracyjnymi, czy środkami lub postępowaniami karnymi i/lub dyscyplinarnymi.


Zdjęcie w nagłówku: Najuan, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons