Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw

Federacja chce w przystępny sposób informować, jakie możliwości działania są dostępne oraz jak i kiedy z nich korzystać. Podczas kampanii do dyspozycji pacjentek są też prawniczki i prawnicy z Zespołu Pomocy Prawnej działającego przy Federacji, udzielający porad bezpłatnie i anonimowo podczas dyżurów telefonicznych i poprzez forum on-line.
Tematyka planowanej kampanii dotyczy zdrowia i praw pacjenta, czyli spraw niezwykle istotnych dla każdej i każdego z nas. Wszyscy możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy lekarz odmawia dostępu do świadczenia, gdy nie przekazuje pełnej informacji o stanie zdrowia albo utrudnia dostęp do dokumentacji medycznej. Znając przysługujące nam prawa możemy rozpoznać, kiedy nie są one przestrzegane i wiemy, w jaki sposób reagować. Kampania w szczególności skierowana jest do pacjentek, gdyż ze względu na swoją specyfikę w zakresie praw reprodukcyjnych, kobiety częściej korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej, przez co są bardziej narażone na naruszanie ich praw.
Kampania organizowana jest przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z partnerami – Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Amnesty International, Feminoteką oraz Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny nad kampanią objęły radio TOK FM, Tygodnik Przegląd oraz portal Kobiety.pl.
Czym jest Zespół Pomocy Prawnej-
Zespół Pomocy Prawnej działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od ponad dwóch lat. Skupia on grupę prawniczek i prawników, którzy odpowiadają na pytania z różnych gałęzi prawa, jednak specjalizują się w pomocy prawnej kobietom w sprawach dotyczących ich zdrowia i praw reprodukcyjnych, w szczególności w przypadkach odmowy świadczeń medycznych przysługujących im zgodnie z prawem. Działalność Zespołu wspierają prowadzone w Federacji dyżury prawnicze w Telefonie Zaufania (każdy wtorek i czwartek, godz. 16:00-20:00, tel. 0-22 635 93 92) oraz poradnictwo prawne on-line (http://federa.phorum.pl/viewforum.php-f=29, na stronie Federacji www.federa.org.pl znajduje się również bezpośredni odnośnik). Dla wielu kobiet jest to jedyna szansa na uzyskanie porad prawnych bezpłatnie i anonimowo. W szczególnych przypadkach Zespół podejmuje się również interwencji i reprezentowania kobiet przed sądem oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.