Pięć zbrodni, za które mogą cię zabić

Dzieje się tak wbrew prawu międzynarodowemu, które zakazuje państwom orzekania wyroków śmierci za którekolwiek z tych przestępstw.
Oto lista niektórych “zbrodni”, za które w pewnych częściach świata mogą cię zabić.
1. Dobrowolne, pozamałżeńskie stosunki seksualne.
W maju i czerwcu 2012 roku dwie zamężne Sudanki, Intisar Sharif Abdallah i Layla Ibrahim Issa Jumul, zostały skazane w oddzielnych procesach na śmierć przez ukamienowanie pod zarzutem “cudzołóstwa”. Obie kobiety skazano po niesprawiedliwych procesach, w których wykorzystano wymuszone „zeznania”. Dzięki apelacji wyroki zostały zmienione, a obie kobiety zostały zwolnione.
W Iranie w celi śmierci pozostaje co najmniej 10 osób, głównie kobiet. Skazano je na ukamienowanie za przestępstwo „cudzołóstwa po ślubie”.
2. Handel narkotykami
30 marca 2012 roku w Chinach stracono Robert Shan Shiao-may z Hong Kongu i Lien Sung-ching z Tajwanu. W grudniu 2005 roku obaj zostali aresztowani i oskarżeni o wysłanie na Filipiny (z Chin przez Hong Kong) 192 kg skrystalizowanej metamfetaminy, a następnie skazani 26 czerwca 2009 roku za handel narkotykami.
Według danych Departamentu Resocjalizacji w Tajlandii połowa z przynajmniej 106 nowych wyroków śmierci odnotowanych w 2012 roku dotyczyła osób skazanych za przestępstwa związane z narkotykami.
Podobnie 70 procent wszystkich oficjalnie potwierdzonych egzekucji w Iranie w 2012 roku przeprowadzono za przestępstwa narkotykowe
W Arabii Saudyjskiej w 2012 roku miał miejsce wyraźny wzrost liczby egzekucji za przestępstwa narkotykowe. W 2012 roku spośród 79 wykonanych egzekucji 22 przypadki dotyczyły właśnie tego rodzaju przestępstw, w 2011 roku były to 3 egzekucje spośród 82, zaś w 2010 roku z tylko jedna z 27.
3. Przestępstwa białych kołnierzyków
W kwietniu 2012 roku Najwyższy Sąd Ludowy Chin nakazał ponowne rozpatrzenie głośnej sprawy businesswoman Wu Ying, której skazanie na karę śmierci za „oszukańcze pozyskiwanie funduszy” – przestępstwo, za które wciąż jest ona wymierzana – zostało potwierdzone w styczniu 2012 roku.
W lipcu 2012 roku za korupcję i „zakłócanie systemu ekonomicznego kraju” poprzez udział w ogromnym oszustwie bankowym na karę śmierci skazani zostali czterej Irańczycy.
4. Sprzeciwianie się władzom
Jalila Khamis, sudańska nauczycielka i aktywistka, została aresztowana w marcu 2012 roku. Oskarżono ją m.in. o „podważanie ładu konstytucyjnego” i „prowadzenie wojny przeciwko państwu” – najcięższe w prawie Sudanu zbrodnie. W 2011 r. zaangażowała się jako wolontariuszka w działalność humanitarną na rzecz osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Kordofanie – rejonie Sudanu Południowego. Na YouTube umieściła film obnażający warunki w objętych działaniami wojennymi miejscach i wzywający do zawieszenia broni. Po uniewinnieniu została skazana pod lżejszymi zarzutami. Wypuszczono ją w 2013 roku.
W 2012 roku irański Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok śmierci nałożony na Gholamreza Khosravi Savadjaniego za okazanie „wrogości Bogu” przez przynależność do Ludowych Mudżahedinów. Początkowo skazano go na karę więzienia, ale po dwukrotnym wznowieniu procesu została orzeczona kara śmierci.
5. Obraza bądź odstąpienie od religii
Irański programista Saeed Malekpour w 2010 roku został skazany na śmierć za „znieważenie i profanację islamu”, po tym jak użyto bez jego wiedzy stworzonego przez niego oprogramowania do zamieszczania pornograficznych zdjęć w sieci. W grudniu wykonanie kary śmierci zostało ponoć zawieszone po tym, jak przyznał się do winy, „wyrażając żal” za swoje czyny – co zostało zakwestionowane przez jego rodzinę.
W grudniu ubiegłego roku saudyjski blogger Raif Badawi został oskarżony o „apostazję” za założenie strony internetowej umożliwiającej polityczno-społeczną debatę. W 2013 roku odstąpiono od zarzutów, ale samo oskarżenie wydaje się być próbą zastraszenia przez władzę wszystkich, którzy próbują angażować się w otwartą wymianę myśli.
Poza tymi pięcioma przestępstwami istnieje wiele innych. W niektórych państwach nawet picie alkoholu może sprawić, że wylądujesz w celi śmierci.
W czerwcu ubiegłego roku irański Sąd Najwyższy utrzymał wyrok śmierci dla dwóch mężczyzn, którzy po raz trzeci pili alkohol. To rzadko orzekany wymiar kary za takie przestępstwa. Od przynajmniej dekady nie ma doniesień o przeprowadzaniu za nie egzekucji w tym kraju.
Istnieją niepotwierdzone doniesienia, że w październiku ubiegłego roku w Korei Północnej przeprowadzono egzekucję emerytowanego urzędnika ministerstwa obrony, który pił alkohol podczas studniowej żałoby po śmierci przywódcy Kim Dżong Ila.