PILNA AKCJA: Białoruski obrońca praw człowieka aresztowany

Ales Bialiatsky, of the Belarusian Helsinki Committee, at a meeting of Belarusian civil society in Vilnius, Lithuania, January 2011. Following the post-election clampdown on civil society, international NGOs met with their Belarusian partners in Vilnius on 20 - 21 January 2011.

Aleś Bialacki

Aleś Bialacki, przewodniczący Centrum Praw Człowieka Viasna i wice-przewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka został zatrzymany 4 sierpnia około godziny 16.45 w pobliżu Placu Zwycięstwa w centrum Mińska. Przetrzymywano go przez całą noc w Departamencie Dochodzeń Finansowych. W dniu jego aresztowania biura Centrum Viasna zostały otoczone przez grupę mężczyzn w cywilnych ubraniach. Kiedy pracownicy Viasny opuszczali budynek, słyszeli jak jeden z mężczyzn tłumaczył przez telefon, że Alesia Bialackiego nie było w biurze.
Alesia zatrzymali mężczyźni podający się za przedstawicieli Departamentu Dochodzeń Finansowych. Zaraz po aresztowaniu, Aleś Bialacki miał być przewieziony do swojego mieszkania, które zostało przeszukane. Następnie zabrano go do biura Viasna, które również było przeszukiwane pomiędzy godziną 19:55 a 20:50. Skonfiskowane zostały wyposażenie biura i dokumenty, z mieszkania Alesia zabrano również komputer. Żona Alesia i jego dziecko, obecni w mieszkaniu, zostali zabrani do domku letniskowego poza Mińskiem, który również przeszukano.
Amnesty International uważa, że aresztowanie Alesia Bialackiego jest częścią działań władz Białorusi wymierzonych przeciwko aktywistom wspierającym rozwój społeczeństwa obywatelskiego i obrońcom praw człowieka. Biorąc pod uwagę bezprecedensowe sankcje nałożone na ludność cywilną po wyborach prezydenckich z grudnia 2010 roku, Amnesty International twierdzi, że zatrzymanie Alesia miało podłoże polityczne i miało na celu zakłócenie jego pracy jako obrońcy praw człowieka. Centrum Praw Człowieka Viasna udzielało wsparcia i pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym wskutek nałożonych sankcji.
Aleś Bialacki może być przetrzymywany do 10 dni, w czasie których zostanie wszczęte dochodzenie z art. 243.2 Białoruskiego Kodeksu Karnego (-zatajenie zysków na szczególnie dużą skalę-). Przestępstwo to zagrożone jest karą do 7 lat więzienia oraz konfiskatą majątku. Jeżeli sąd uzna Alesia winnym, zostanie on przewieziony do ośrodka zatrzymań.
Prosimy o bezzwłoczne pisanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim lub we własnym języku:
– wzywających władze Białorusi do zapewnienia Alesiowi Bialackiemu, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi, pełnego dostępu do ochrony prawnej w czasie zatrzymania, łącznie z dostępem do wybranego adwokata;
– wzywających władze Białorusi do zagwarantowania, że dochodzenie będzie przeprowadzone w sposób bezstronny oraz bez zbędnej zwłoki;
– wzywających do zaprzestania nękania i prześladowania obywateli oraz przypominających rządowi Białorusi o jego odpowiedzialności za ochronę obrońców praw człowieka zgodnie z zapisami Deklaracji ONZ ws. Obrońców Praw Człowieka
PROSIMY PRZESYŁAĆ APELACJE DO DNIA 16 WRZEŚNIA NA ADRES:
Prezydent
Alyaksandr Lukashenka
ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk, BELARUS
Fax: +375 17 226 06 10/+375 17 222 38 72
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny
Grigory Vasilevich
Internatsionalnaya str. 22
220050 Minsk
BELARUS
Fax: +375 (17) 226 42 52
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Prosimy również o przesyłanie kopii apelu do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w waszych krajach. Prosimy o kontakt z odpowiednim biurem sekcji, jeżeli apelacje są wysyłane po w/w dacie.
Informacje dodatkowe
Białoruś w ciągu ostatnich sześciu miesięcy doświadczyła nagłego i niespotykanego pogorszenia sytuacji praw człowieka. Czołowi działacze opozycji zostali zatrzymani, traktowani w sposób niezgodny z prawem oraz skazywani w niesprawiedliwych i stronniczych procesach. Główne Organizacje Pozarządowe (NGO), aktywiści i dziennikarze stali się obiektami prześladowań.
Centrum Praw Człowieka Viasna działa na terenie Białorusi od 1998 roku, a od 1999 roku jako zarejestrowana organizacja pozarządowa. W 2003 roku Viasna straciła oficjalny status NGO w związku z jej działalnością dotyczącą monitorowania przebiegu wyborów. Od tego czasu władze najprawdopodobniej utrudniały oficjalną rejestrację organizacji. Po wyborach prezydenckich z grudnia 2010 roku zarówno sama organizacja jak i jej pracownicy byli pod nieustanną presją ze strony władz, co jest częścią szerszej kampanii prześladowania opozycji na terenie całego kraju.