PILNA AKCJA: Data egzekucji wyznaczona po trzech dekadach w bloku śmierci

We wrześniu 1980 Robert Waterhouse, lat 33,  został skazany na śmierć za zamordowanie Debory Kammerer. Nagie ciało ofiary znaleziono 8 miesięcy wcześniej na bagnach w Tampa Bay, na Florydzie. Robert Waterhouse, który przebywał w tym czasie na zwolnieniu warunkowym w związku z innym wyrokiem za zabójstwo w stanie Nowy York  w 1966 roku, został zatrzymany i oskarżony o zamordowanie Kammerer. In 1988 roku Sąd Najwyższy Stanu Floryda nakazał ponowienie procesu (patrz poniżej). Waterhouse został ponownie skazany na śmierć w roku 1990.
W roku 2003 obrońcy Roberta Waterhouse-a złożyli wniosek w sądzie stanowym o przeprowadzenie badań DNA materiału dowodowego związanego ze sprawą. Podczas przesłuchania w roku 2005 ustalono, że materiał dowodowy został zniszczony i nie pozostały żadne przedmioty, które pozwalałyby na analizę DNA. Sędzia stwierdził, że dowody zniszczono nieumyślnie. Kolejny wniosek obrony wskazuje na niekonstytucyjność egzekucji skazanego, który w sposób konsekwentny stwierdza swoją niewinność oraz wniósł o wykonanie potwierdzających jego zeznania testów DNA, niedostępnych podczas oryginalnego procesu, jednak całość materiałów dowodowych została zniszczona w skutek lekkomyślności lub zaniedbań odpowiednich służb. Sąd Najwyższy Stanu Floryda wysłucha argumentów za ewentualnym przyjęciem wniosku w dniu 7 lutego.
Wniosek przedstawia również nowe zeznania mężczyzny, który twierdzi, że w noc morderstwa był obecny w lokalu, z którego, według pracownicy stojącej za barem, kluczowego świadka oskarżenia, Robert Waterhouse wyszedł w towarzystwie Debory Kammerer. W zeznaniu złożonym pod przysięgą 9 stycznia 2012, nowy świadek (zatrudniony w tym samym lokalu) stwierdza, że nie jest możliwe aby osoba stojąca za barem mogła widzieć wychodzących gości. Świadek stwierdza również, że w noc morderstwa widział Roberta Waterhouse-a opuszczającego lokal w towarzystwie dwóch białych mężczyzn, nie zaś ofiary. Świadek opisuje również, jak podczas późniejszego przesłuchania opisał tę sytuację funkcjonariuszom, którzy wydawali się -niezainteresowani-, a następnie oskarżyli go o -chęć pomocy mordercy-. Nowy świadek wyjaśnia również, że zdecydował się zgłosić z zeznaniami po tym, jak 5 stycznia 2012 przeczytał artykuł, w którym opisano scenę wyjścia Waterhouse-a z lokalu w towarzystwie ofiary, co według świadka nie jest prawdą.
Obrońcy Roberta Waterhouse-a powołali się również na przypadek z 2005 roku, w którym Gubernator Stanu Wirginia dokonał zamiany wyroku śmierci Roberta Lovitta. Gubernator zwracał uwagę na zniszczenie przez organy państwowe dowodów biologicznych i innych dowodów z miejsca zbrodni. Podkreślając fakt, że kara śmierci stanowi -najostrzejszą i ostateczną sankcję w rękach państwa- gubernator stwierdził, że system sprawiedliwości -musi zachować całkowitą spójność-, a fakt zniszczenia materiału dowodowego -naruszył zaufanie opinii publicznej do wymiaru sprawiedliwości-.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku polskim:
– Podkreślając, że nie zamierzacie Państwo podważać powagi zbrodni ani cierpienia ofiary;
– Wyrażając zaniepokojenie faktem zniszczenia materiału dowodowego i uniemożliwienia analizy DNA
– Zwracając uwagę na fakt, że nowe zeznania podważają wersję głównego świadka oskarżenia;
– Wzywając gubernatora do zamiany kary śmierci Roberta Waterhouse-a.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI NATYCHMIAST, I NIE PÓŹNIEJ NIŻ 15 LUTEGO 2012:

Governor Rick Scott
Office of the Governor
The Capitol
400 S. Monroe St.
Tallahassee
FL 32399-0001
USA
e-mail: [email protected] Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze
Prosimy również o wysyłanie apeli do przedstawicieli dyplomatycznych
akredytowanych w naszym kraju:

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki
Aleje Ujazdowskie 29/31, 00-540
Warszawa
Ambasador USA Lee A. Feinstein
Email: [email protected]
Fax: + (48) (22) 627 47 34, + (48) (22) 504 20 88
Wysyłając apele po wskazanej dacie prosimy skontaktować się najpierw z
polską sekcją Amnesty International.