PILNA AKCJA: Jabbar Savalan wcielony do armii

Postage stamp artwork, created for the Letter Writing Marathon 2011, original image ID: 131133. A vector graphic version of this image file is attached below as an Item. Jabbar Savalan was arrested after organizing a protest on a social networking website Facebook 2010, Azerbaijan.Jabbar Savalan został wezwany do stawienia się przed komisją wojskową dnia 30 kwietnia 2012 roku, w celu przeprowadzenia badań lekarskich. Po przybyciu na miejsce poinformowano go, że ma 2 godziny na przygotowanie się do poboru do wojska, a badanie lekarskie nie odbyło się. Zdaniem adwokata, Jabbar Savalan nie mógłby pozytywnie przejść badań lekarskich z powodu całkowitej utraty słuchu w jednym uchu. Natomiast o wezwaniu do odbycia służby należy poinformować z 10 dniowym wyprzedzeniem.
W przeciągu kilku ostatnich miesięcy Jabbar Savalan udzielał wielu wywiadów dla krajowych i międzynarodowych mediów, w których  wypowiadał się krytycznie na temat rządu, a także uczestniczył w pokojowych demonstracjach. 7 marca 2012 roku został zatrzymany i pobity przez policję, wraz z działaczami młodzieżówki Frontu Ludowego, za udział w pokojowej manifestacji wzywającej do uwolnienia więźniów sumienia w Azerbejdżanie. Wśród zatrzymanych znaleźli się: Dayanat Babayev, Majid Marjanli, Abulfaz Gurbanly oraz Beyim Hasanli.
Po raz pierwszy Jabbar Savalan został aresztowany 5 lutego 2011, w dzień po zamieszczeniu na portalu Facebook wezwania do udziału w protestach antyrządowych. Został skazany na 2,5 roku więzienia na podstawie sfabrykowanych dowodów związanych z posiadaniem narkotyków. 26 grudnia 2011 roku, na podstawie ułaskawienia z rąk prezydenta, znalazł się na wolności. Amnesty International prowadziła kampanie na rzecz jego uwolnienia, Jabbar Savalan był także bohaterem Maratonu Pisania Listów.
15 lutego Jabbar Savalan został ponownie przyjęty na Uniwersytet w Sumgait, po kilku tygodniach rozmów z władzami uczelni. Podjął studia i zaczął uczęszczać na zajęcia, jednak pracownicy uniwersytetu poinformowali go, że w celu dalszej nauki potrzebuje dokumentu z komisji wojskowej.
Prosimy o niezwłoczne pisani apeli w języku angielskim, rosyjskim, azerskim, tureckim lub polskim:
– Wzywając władze do niezwłocznego zwolnienia Jabbara Savalana ze służby wojskowej, ponieważ zgodnie z prawem azerskim jako student nie podlega obowiązkowi służby;
– Wzywając władze do umożliwienia Jabbarowi Savalanowi niezwłocznego podjęcia przerwanych studiów na uniwersytecie.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO DNIA 14 LIPCA 2012 NA ADRES:

Prezydent
lham Aliyev
Office of the President of the Azerbaijan Republic
19 -stiqlaliyyat Street
Baku AZ1066, Azerbejdżan
Fax: +994 12 492 0625
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Dear President
Rzecznik Rządu
Elmira Suleymanova
40 Uz. Hajibeyov Street
Baku AZ1000, Azerbejdżan
Fax: +994 12 498 23 65
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Rzecznik/ Dear Ombudsperson
Z kopią do:
Minister Obrony
Safar Abiyev
3 Parliament Avenue
Baku AZ1073, Azerbejdżan
Fax: +994 12 439 41 89
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Dear Minister
Uwaga : faksy najprawdopodobniej pozostaną wyłączone poza godzinami pracy. Prosimy wziąć pod uwagę różnicę czasu (GMT +5)
Prosimy też o wysyłanie apeli na adres przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Polsce:
Ambasada Republiki Azerbejdżanu
Ambasador Azerbejdżanu
Hasan Aziz Ogly Hasanov
ul. Zwycięzców 12
03-941 Warszawa, Polska
Fax: 22 616 19 49
e-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ambasadorze

INFORMACJE DODATKOWE

Władze Azerbejdżanu kryminalizują pokojowe antyrządowe protesty, zakazując demonstracji, aresztując ich organizatorów i uczestników. Policja używa przemocy w trakcie pokojowych demonstracji, które formalnie są nielegalne. Obrońcy praw człowieka są zastraszani, grupom, które podejmują próby budowania społeczeństwa obywatelskiego odmawia się rejestracji działalności, czy też organizacje te są delegalizowane.
Dziennikarze są bici i porywani, a zakres działania niezależnych mediów jest drastycznie ograniczany, zagraniczne stacje mają problemy z nadawaniem.
Internet i media społecznościowe również stają się celem ataków. Blogerzy i młodzi aktywiści są zastraszani i więzieni na podstawie fabrykowanych oskarżeń. Rząd bada możliwości monitorowania i ograniczenia dostępu do Internetu.
W miarę jak rosnące środki kontroli wywoływały coraz większą frustrację społeczeństwa, w marcu i kwietniu 2011 roku na ulicach gromadziły się setki ludzi żądających demokratycznych reform  i poszanowania praw człowieka. Władze zareagowały na oznaki niezadowolenia społecznego kolejną falą represji i aresztowań. W  wyniku protestów 14 osób zostało skazanych za organizowanie lub udział w demonstracjach antyrządowych. Na podstawie sfabrykowanych oskarżeń władze aresztowały i uwięziły kolejne trzy osoby: dwóch członków opozycji i obrońcę praw człowieka.
3 z 17 zatrzymanych osób uznano za więźniów sumienia Amnesty International, zostały one uwolnione, również dzięki kampanii prowadzonej przez Amnesty International. Niestety, chociaż Azerbejdżan przygotowuje się do przeprowadzenia konkursu piosenki Eurowizji 2012 w maju br., 15 więźniów sumienia nadal przebywa w więzieniach, wielu z nich wyłącznie z powodu udziału w pokojowych demonstracjach, które odbyły się w kwietniu 2011 roku.
Azerska prasa donosiła o pobiciu Babeka Hasanova i Mahammada Majidli podczas transport z więzienia nr 16 do więzienia nr 14, które miało miejsce  5 marca 2012 roku. Doniesienia te skłoniły młodych aktywistów do wzięcia udziału w spontanicznej demonstracji. Rankiem 6 marca około 60 aktywistów zgromadziło się w pobliżu Akademii Nauk w dzielnicy Yasamal w Baku, wzywając do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów sumienia oraz przerwania ich prześladowań.
Jabbar Savalan był jednym z bohaterów Maratonu Pisania Listów 2011: maraton.amnesty.org.pl/