PILNA AKCJA: Nigeria – tysiącom mieszkańców Port Harcourt grozi przymusowe wysiedlenie

Władze prowincji  Rivers State planują przymusowe wysiedlenie ponad 30 000 osób, których domy mają być następnie wyburzone. Operację w dzielnicy Abonnema Wharf w Port Harcourt realizują połączone oddziały wojska i policji (JTF). Mieszkańcy nie zostali o operacji  zawiadomieni ani pisemnie, ani ustnie, nie wyznaczono im również lokali zastępczych. Większość właścicieli budynków nie otrzymała jeszcze odszkodowań, a lokatorzy mieszkań pod wynajem w ogóle ich nie otrzymają. Jeśli wyburzenia nie zostaną powstrzymane, setki mieszkańców stanie się bezdomnych. Według słów Komisarza d.s. planowania miejskiego prowincji Rivers State, gubernator Rotimi Amaechi rozkazał JTF wyburzyć domy -ze względów bezpieczeństwa-.
Władze prowincji Rivers State nie dopełniły obowiązujących procedur. Mieszkańcom nie podano przyczyn wyburzeń, natomiast Amnesty International dowiedziała się z rozmowy z Komisarzem ds. planowania miejskiego, że dokonano ich w celu -ochrony mieszkańców-. Władze zwróciły uwagę Amnesty International, że w czerwcu w całej dzielnicy dochodziło do licznych strzelanin pomiędzy rywalizującymi gangami, zaś wyburzenia mają je uniemożliwić. Domy są burzone pomimo obietnicy złożonej mieszkańcom 17 maja przez przedstawicieli rządu, którzy zapewniali, że żadne budynki nie zostaną zburzone dopóki ich właściciele nie otrzymają odpowiedniej rekompensaty oraz możliwości przeprowadzki.
Niestety już 27 czerwca setki osób pozostało bez dachu nad głową. Według relacji świadków wysiedleni mieszkańcy żyją na ulicy lub korzystają z gościnności rodzin i przyjaciół; przed i w trakcie wyburzeń oddziały JTF dokonywały masowych aresztowań. Kilkadziesiąt zatrzymanych osób wyszło już na wolność. Organizacje pozarządowe działające w Port Harcourt są przekonane, że wyburzenia i wysiedlenia będą kontynuowane.
Prosimy o pilne pisanie apeli w języku angielskim lub polskim:
– Wzywających władze do natychmiastowego zapewnienia tymczasowych lokali mieszkańcom Port Harcourt, których domy zostały zniszczone i którzy stali się obecnie  bezdomni, jak również zapewnienia im doraźnej pomocy obejmującej żywność, wodę, zakwaterowanie i opiekę zdrowotną;
– Wzywających władze do przerwania wszelkich przymusowych wysiedleń w Abonnema Wharf, zapewnienia wszystkim już wysiedlonym lokali zastępczych oraz wypłaty rekompensat za poniesione straty i doznane cierpienia;
– Wzywających władze do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapobieżenia dalszym wysiedleniom, oraz upewnienia się, że ewentualne przymusowe wysiedlenia są zgodne z prawem krajowym oraz regionalnymi i międzynarodowymi standardami praw człowieka;
– Wzywających władze do przeprowadzenia rzetelnego, niezależnego śledztwa oraz szczegółowego zbadania działań JTF, w celu upewnienia się, że policjanci i żołnierze nie są wykorzystywani do działań bezprawnych.
PROSIMY O WYSYŁANIE LISTÓW DO 10 SIERPNIA 2012 NA ADRES:
Gubernator Rivers State
Chibuike Rotimi Amaechi
Office of the Governor
Government House
Port Harcourt
Rivers State
Nigeria
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze/Your Excellency
Minister Federalny Zagospodarowania Terenu, Budownictwa i Planowania Miejskiego
Ms Ama Pepple
Mabushi
Abuja, Nigeria
Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Minister/ Dear Minister
Z kopią do:
Sekretarz Wykonawczy
National Human Rights Commission
Professor Bem Angwe
National Secretariat
No.19, Aguiyi Ironsi Street
Maitama,
P.M.B. 444, Garki
Abuja, Nigeria
Ambasada Federalnej Republiki Nigerii
ul. Starościńska 1B
02-516 Warszawa
Fax.: +48225424113
email: [email protected]

PRZYKŁADOWY LIST ZAMIESZCZAMY NA KOŃCU ARTYKUŁU

Informacje dodatkowe
Port Harcourt, stolica prowincji Rivers State, leży w delcie Nigru, na terenie najbogatszych nigeryjskich złóż ropy. W lipcu 2008 gubernator prowincji ogłosił plan wyburzenia całej zabudowy położonej wzdłuż nabrzeży, w ramach -modernizacji miasta-. Osiedla wzdłuż wybrzeża, łącznie około 40, zbudowane zostały głównie na terenach poprzemysłowych. Liczbę ich mieszkańców szacuje się pomiędzy 200 000 a 500 000 osób .
Położone w pobliżu wielkich magazynów ropy osiedle Abonnema Wharf zamieszkuje ponad 30 000 osób. Osiedle przyjęło już mieszkańców wysiedlonych z pobliskiego Njemanze, wyburzonego w 2009 roku. W okolicy mieszka wielu pracowników urzędów I instytucji państwowych. Jednak podczas konferencji prasowej w Port Harcourt 28 października 2011 gubernator prowincji stwierdził, że 80% mieszkańców Abonnema Wharf to kryminaliści. Od tego czasu wielokrotnie ponawiał groźby wyburzeń. W listopadzie 2011 Sąd Najwyższy prowincji Rivers State wydał niekorzystną dla władz decyzję nakazującą odstąpienie od wyburzeń i przymusowych wysiedleń w Abonnema Wharf. W czerwcu władze prowincji rozpoczęły wypłaty odszkodowań dla właścicieli budynków, pomijając jednak najemców. Na 17 maja zwołane zostało zebranie, na którym informowano mieszkańców o procedurach przyznawania odszkodowań oraz o planowanych wyburzeniach. Podobne zebrania miały też miejsce w październiku 2011 i marcu 2012.
Wyburzenia w osiedlu Abonnema Wharf prowadzone są przez połączone oddziały wojska i policji (JTF), służby federalne podlegające bezpośrednio gubernatorom prowincji . Poprzedził je szereg nocnych starć rywalizujących gangów i sił bezpieczeństwa. Przedstawiciele władz twierdzą, że niezadowolone z decyzji gubernatora gangi starają się zastraszać właścicieli budynków, którzy zdecydowali się przyjąć wypłacane odszkodowania. Władze przekonują też Amnesty International, że planowane wyburzenia mają za zadanie odstraszyć gangi i zniechęcić je do dalszych działań w rejonie.
Gubernator prowincji natomiast przekonuje, że -wyburzenia poprawią warunki sanitarne i pomogą ograniczyć przestępczość- w mieście. Z domów wyrzucono już tysiące ludzi. Planowane wyburzenia zagrażają dalszym 200 000 mieszkańców.
Nigerię obowiązuje szereg traktatów praw człowieka, w tym międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Ekonomicznych, Międzynarodowy Pakt  Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, nakazujących przeciwdziałanie przymusowym wysiedleniom. Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych ONZ podkreśla, że wysiedlenia mogą być stosowane jedynie w ostateczności, kiedy wszelkie realne alternatywy zostały już wykorzystane, oraz gdy dochowano odpowiednich procedur oraz zabezpieczeń prawnych. Należą do nich autentyczne konsultacje społeczne z zainteresowanymi mieszkańcami, powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewnienie odpowiednich lokali zastępczych oraz odszkodowań za wszelkie straty, uregulowanie sposobu przeprowadzania przymusowych wysiedleń, dostęp do procedur i zabezpieczeń prawnych, w tym również dostęp do pomocy prawnej. Na rządach spoczywa również obowiązek upewnienia się, że żadna z zainteresowanych osób w wyniku wysiedleń nie pozostanie bezdomna oraz nie będą miały miejsca inne naruszenia praw człowieka. Wymogi te dotyczą wszelkich wysiedleń, niezależnie od tytułu prawnego usuwanych mieszkańców.
Rozdział 2 Konstytucji Nigerii, w artykule 16 (2) (d) wymaga od państwa zapewnienia odpowiedniego i wystarczającego schronienia dla wszystkich obywateli. Jednocześnie, podobnie do innych zapisów dotyczących praw społecznych I ekonomicznych, ten zapis Konstytucji ma charakter -dyrektywy-, nie podlega postępowaniom sądowym i jest w konsekwencji niemożliwy do wyegzekwowania na drodze prawnej.
Sytuacja mieszkańców Port Harcourt była jednym z tematów Maratonu w 2011 roku: Dobra wiadomość – udało siępowstrzymać eksmisję w Port Harcourt w Nigerii

UA: 184/12 Index: AFR 44/032/2012