PILNA AKCJA: Obawy o bezpieczeństwo syryjskiego adwokata

Abdullah al-Khalil, lawyer, Syria, 2006. Abdullah al-Khalil, (left) about 55 years old, is a well-known lawyer who represents political prisoners and prisoners of conscience, is a member of the Lawyers’ Syndicate, and has reported on human rights abuses taking place during the past year of protest and unrest.  According to Syrian human rights activists, he was arrested on 3 February 2012 with several other lawyers while on a street in al-Raqqa. Unconfirmed reports indicate he was detained at a branch of Military Intelligence in al-Raqqa, subjected to torture and other ill-treatment, then may have been transferred to another branch of Military Intelligence in Damascus. It is the fourth time he has been detained since July 2011.  Thousands of suspected opponents of the regime of Bashar al-Assad have been arrested in the past 12 months and many of not most are subjected to torture and other ill-treatment. Amnesty International has the names of more than 270 people reported to have died in custody in this period.

Abdullah al-Khalil

Abdullah al-Khalil, lat 50, jest powszechnie znanym adwokatem, który reprezentował więźniów politycznych i więźniów sumienia. Jest członkiem Zespołu Obrony Uwięzionych w al-Raqqa, swoim rodzinnym mieście, oraz autorem licznych raportów dotyczących naruszeń praw człowieka, do jakich doszło podczas protestów i represji na przestrzeni ostatniego roku. Według informacji uzyskanych przez syryjskich aktywistów, aresztowano go 3 lutego, na ulicy w mieście al-Raqqa, wraz z grupą innych adwokatów, którzy znaleźli się już na wolności. Z nieoficjalnych informacji wynika, że był poddany torturom i innym formom okrutnego traktowania w oddziale wywiadu wojskowego w al-Raqqa, skąd prawdopodobnie przewieziono go do oddziału w Damaszku. Nie są dostępne żadne informacje o stawianych mu zarzutach. Na przestrzeni ostatniego roku Abdullah al-Khalil był już aresztowany trzykrotnie, a jego rodzina jest poddawana przez władze różnego rodzaju szykanom.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy aresztowanych zostało tysiące przeciwników władz syryjskich, z których większość poddawana była torturom i innym formom znęcania się. Amnesty International posiada listę nazwisk ponad 280 osób, które w tym okresie zmarły w areszcie, oraz dokumentację licznych przypadków tortur i innych form znęcania się nad zatrzymanymi.  Więcej informacji o torturach i innych nadużyciach wobec zatrzymanych w Syrii przedstawiono w filmie -I wanted to die-: Syria-s torture survivors speak out, (-Chciałem umrzeć-: Syryjskie ofiary tortur mówią) z marca 2012, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en.
Prosimy o pilne kierowanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

Wzywających władze syryjskie do ujawnienia miejsca pobytu i sytuacji prawnej Abdullaha al-Khalila oraz zapewnienia mu  koniecznej opieki medycznej, kontaktu z rodziną i adwokatem;
– Wyrażających zaniepokojenie doniesieniami o stosowaniu wobec uwięzionego Abdullaha al-Khalila tortur i innych form znęcania się, oraz wzywających do niezwłocznego przeprowadzenia bezstronnego dochodzenia w tej sprawie w celu postawieni odpowiedzialnych osób przed sądem;
– Wyrażających zaniepokojenie faktem, że Abdullah al-Khalil, jako więzień sumienia, został zatrzymany wyłącznie z powodu wykorzystywania zagwarantowanej mu wolności wypowiedzi oraz legalnie wykonywanej pracy na rzecz praw człowieka, jest przez to więźniem sumienia i powinien być natychmiast i bezwarunkowo uwolniony.
Apele prosimy wysyłać przed 3 maja 2012, na adres:
Prezydent
Bashar al-Assad
Presidential Palace
Al-Rashid Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 332 3410
(prosimy wysyłać cierpliwie, numer jest prawidłowy)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/  Your Excellency
Minister Obrony
Dawood Rajiha
Ministry of Defence
Omayyad Square
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: + 963 11 666 2460
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/  Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Mu-allim
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
Al-Rashid Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 214 625 12 / 13
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/  Your Excellency
Prosimy również o kierowanie apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w waszym kraju:

Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 30
02-610  Warszawa
Fax.: 022 – 848 91 78
Informacje Dodatkowe
Abdullah al-Khalil padł najprawdopodobniej ofiarą kampanii szykan ze strony władz z powodu pokojowych działań na rzecz praw człowieka, w tym występowania w roli adwokata. Od maja 2011 roku Abdullah al-Khalil byl aresztowany trzykrotnie, a na dzień 6 lutego 2012 miał wyznaczone przesłuchanie przed sądem, oparte o oskarżenia polityczne, w tym -samowolę budowlaną- na gruncie należącym do skarbu państwa. Pierwszego maja 2011 aresztowano go na jeden miesiąc. Był w tym czasie przesłuchiwany w sprawie rzekomego udziału w nielegalnych zgromadzeniach oraz nawoływania do nienawiści religijnej, co jest szczególnie częstym zarzutem podnoszonym przeciwko opozycjonistom. W kilka dni po uwolnieniu został on objęty prezydencką amnestią. Ponownie aresztowano go 22 sierpnia 2011, wraz z grupą 21 innych prawników, za udział w okupacji gmachu Pałacu Sprawiedliwości w al-Raqqa. 15 grudnia 2011 aresztowano go po raz trzeci przed własnym domem, wraz z synem, który został zwolniony następnego dnia. Abdullah al-Khalil był przesłuchiwany przez 11 dni w sprawie zamieszczonych na Facebook-u raportów o przypadkach tortur stosowanych w więzieniu przeciw jego klientom. Został oskarżony o -rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji-, nawoływanie i udział w protestach. 18 grudnia 2011, w akcie zemsty za działania na rzecz praw człowieka, z rozkazu gubernatora miejscowości al-Hasaka zburzono gospodarstwo rolne należące do rodziny al-Khalil. Funkcjonariusze obecni podczas wyburzania zaatakowali również członków rodziny, w skutek czego bratanek Abdullaha wymagał hospitalizacji. Abdullahowi al-Khalil grożono śmiercią wielokrotnie, już od kwietnia 2011,  jednak informowane o tym fakcie władze nie podjęły śledztwa.
Demonstracje zwolenników reform rozpoczęły się w Syrii w lutym 2011, a do połowy marca przerodziły się w protesty masowe. Władze syryjskie tłumią demonstracje z niezwykłą brutalnością. Od kwietnia 2011 Amnesty International udokumentowała systematyczne i powszechne naruszenia praw człowieka stanowiące zbrodnie przeciwko ludzkości, wezwała do zbadania sytuacji w Syrii przez międzynarodowy Trybunał Karny oraz do nałożenia szerokiego embarga na sprzedaż broni i zablokowania kont Prezydenta Syrii Bashara al-Assad oraz osób z jego otoczenia.
Amnesty International posiada dane ponad 7200 które zmarły lub zostały zabite podczas demonstracji lub w związku z nimi. Wiele z tych osób zostało zastrzelonych przez służby bezpieczeństwa z ostrej broni podczas pokojowych protestów oraz licznych pogrzebów osób zabitych we wcześniejszych demonstracjach. Wśród ofiar znaleźli się również funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, zabici przez zbuntowanych żołnierzy, którzy obrócili się przeciwko siłom rządowym oraz przez członków własnych formacji za odmowę strzelania do nieuzbrojonych cywilów. Tysiące aresztowanych przebywa w całkowitej izolacji w nieznanych miejscach, a według licznych doniesień tortury i inne formy okrutnego traktowania są na porządku dziennym. Obrońcy praw człowieka oraz inne osoby zaangażowane w dokumentowanie lub publikowanie informacji o naruszeniach praw człowieka ryzykują więzienie i tortury. W wielu wypadkach groźby kierowane są przeciwko członkom ich rodzin. W związku z tym wielu obrońców praw człowieka ukrywa się lub ucieka za granicę.
W Syrii działa wiele rodzajów służb bezpieczeństwa oraz szereg organizacji nieformalnych, nieumundurowanych ale uzbrojonych, które dokonują porwań, zabójstw i innych zbrodni w sposób sugerujący koordynację i współpracę ze służbami państwowymi. Amnesty International otrzymuje również doniesienia o uzbrojonych grupach zastraszających, dokonujących ataków, a niekiedy również zabójstw osób uważanych za związane z reżimem.