PILNA AKCJA: Ofierze tortur na Ukrainie grozi proces

Oleg Melnik, lat 27, wracał do domu wieczorem 1 kwietnia, wozem zaprzężonym w konia, we wsi Ostakivtsy, w południowo-zachodniej części Ukrainy, gdy dwóch milicjantów zatrzymało go pytając o sąsiada. Gdy Oleg Melnik zapytał, dlaczego interesują się jego sąsiadem, ściągnęli go z wozu i siłą wepchnęli do policyjnego samochodu. Jak wynika z doniesień, milicjanci prowadzili dochodzenie w sprawie serii kradzieży, do których doszło we wsi, jednak nie wyjaśnili tego Olegowi Melnikowi.
Na komisariacie policji w mieście Nemirov, 15 km dalej, zmuszono go, by czekał dwie godziny w biurze, ale milicjanci nie wytłumaczyli mu, dlaczego go przetrzymują. Gdy wyciągnął telefon komórkowy, by zadzwonić do adwokata, jeden z milicjantów przytrzymał jego prawe ramię – podczas gdy drugi próbował wyrwać mu telefon, wykręcając jego lewe ramię do tyłu. Milicjant tak mocno szarpnął jego ramieniem, że je złamał. Słysząc krzyki Olega Melnika, do pokoju wszedł kolejny funkcjonariusz i Oleg został zabrany do szpitala. Tam milicjant, który spowodował jego obrażenia, zapłacił za prześwietlenie i założony gips. Ok. 2.00 w nocy Oleg Melnik został przywieziony z powrotem na komisariat gdzie, pod groźbą więzienia i dalszego bicia, podpisał oświadczenie, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do zachowania milicjantów. Jego matka, która czekała na niego na komisariacie, podpisała podobne oświadczenie. Nie postawiono mu zarzutów i wypuszczono go do domu. Później tego samego dnia, gdy jego stan się pogorszył, rodzice zabrali go do szpitala w mieście Vinnytsya, gdzie lekarze stwierdzili liczne pęknięcia kości ramienia, w której umieścili metalową śrubę, by mogła się zrosnąć. Oleg Melnik został uznany za inwalidę, ponieważ jego ramię nigdy nie wróci do pełnej sprawności.
3 kwietnia jego matka wysłała skargi do prokuratorów okręgowych i rejonowych oraz Prokuratora Generalnego w Kijowie, jednak 15 kwietnia prokurator rejonowy przesłał jej standardową odmowę wszczęcia postępowania. Rodzina zdecydowała się upublicznić sprawę i wzięła udział w konferencji prasowej w Vinnytsyi wraz z grupą Obrońców Praw Człowieka z Vinnytsyi. Po tych wydarzeniach prokurator wszczął śledztwo w sprawie oskarżeń o tortury. W czerwcu Melnikowie dowiedzieli się, że milicjant jest gotów pokryć wszelkie koszty opieki medycznej nad Olegiem Melnikiem, ale odmówili. 21 czerwca prokurator wszczął sprawę karną przeciwko Olegowi Melnikowi o naruszenie nietykalności fizycznej milicjanta. Oleg Melnik został oskarżony o to, że pchnął milicjanta w klatkę piersiową i przez to złamał sobie ramię. Śledztwo przeciwko milicjantowi zostało wstrzymane.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli po rosyjsku, ukraińsku lub we własnym języku:
– przypominających władzom, że mają obowiązek, jako przedstawiciele państwa-sygnatariusza Konwencji przeciwko torturom, przeprowadzić natychmiastowe i bezstronne śledztwo w sprawie oskarżeń o tortury, i chronić stronę skarżącą przed zastraszeniem;
– wzywających do wznowienia śledztwa w sprawie doniesień, jakoby Oleg Melnik był torturowany 1 kwietnia na komisariacie policji w Nemirovie;
– wzywających do sprawdzenia podstawy prawnej zarzutów postawionych Olegowi Melnikowowi i do wycofania ich, gdyby okazało się, że zostały postawione w celu zablokowania śledztwa w sprawie jego oskarżeń;
– wzywających do zbadania jego oskarżeń, że nigdy nie powiedziano mu, dlaczego został zabrany na komisariat milicji.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 12 GRUDNIA 2011 NA ADRESY:
Prokurator Generalny
Wiktor Pawłowicz Pszonka
ul. Reznitska 13/15
01601 Kijów, Ukraina
Fax: + 380 44 280 2851
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze, Dear General Prosecutor
Minister Spraw Wewnętrznych
Anatolij Władimirowicz Mogilev
ul. Akademika Bogomoltsa 10
01024 Kijów, Ukraina
Fax: +380 44 256 16 33
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze, Dear Minister
Kopie prosimy wysyłać do:
Komisarz Parlamentarny ds. Praw Człowieka
Nina Karpachova
Ul. Instytutska 21/8
01008 Kijów, Ukraina
Prosimy również o przesyłanie kopii apeli do akredytowanych przedstawicieli we własnym kraju.
W przypadku wysyłania apeli po upływie daty podanej powyżej prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim biurem sekcji.
INFORMACJE DODATKOWE
Na Ukrainie obserwujemy wiele przypadków, gdy milicjanci, którzy popełnili przestępstwo, polegające na torturowaniu lub wymuszaniu zeznań, nie zostają osądzeni ani ukarani. Problemy organizacyjne, wysoki poziom korupcji, bliskie związki między policją a prokuraturą, nieprowadzenie lub wadliwe prowadzenie śledztw w sprawie przestępstw popełnianych przez milicjantów, nawet wtedy, gdy istnieją dowody medyczne lub innego rodzaju wiarygodne dowody na poparcie skarg poszkodowanych, prześladowanie i zastraszanie autorów skarg, i, co za tym idzie, niski poziom prokuratury; wszystko to przyczynia się do bezkarności łamiących prawa człowieka milicjantów.