PILNA AKCJA PERU: Krytyczna sytuacja po zamieszkach w Amazonii.

Władze nie podają do wiadomości publicznej szczegółów nt. zatrzymanych i rannych.
Członkowie rdzennej społeczności w połowie kwietnia zaczęli demonstrować w proteście przeciwko serii dekretów dotyczących użytkowania gruntów i zasobów naturalnych w amazońskiej dżungli. Nowych przepisów nie skonsultowano z rdzenną ludnością, choć wymaga tego ratyfikowana przez Peru Konwencja Nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W wyniku protestów 9 maja rząd ogłosił na tym obszarze 60-dniowy stan wyjątkowy.
5 czerwca, po 50 dniach protestów, policja siłą usunęła demonstrantów blokujących drogę dojazdową do Bagua. Źródła rządowe informują o śmierci 9 cywilów i 24 funkcjonariuszy policji, jednak zdaniem organizacji praw człowieka liczba ofiar śmiertelnych wśród demonstrantów może być znacznie wyższa. Źródła na miejscu donoszą ponadto, że niektórzy z rannych manifestantów nie otrzymują odpowiedniej pomocy medycznej, gdyż lokalne ośrodki zdrowia nie są zbyt dobrze wyposażone.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdziło, że 79 demonstrantów jest w policyjnych i wojskowych aresztach. Nie wiadomo jednak w jaki sposób są traktowani, o co są oskarżeni i czy mają dostęp do opieki medycznej i pomocy prawnej.
TŁO WYDARZEŃ  
 
Amnesty International otrzymało doniesienia zarówno o nadużywaniu siły przez policję, jak i o porywaniu i mordowaniu funkcjonariuszy policji przez członków rdzennej społeczności.
Kilku przywódcom rdzennej ludności postawiono zarzuty nawoływania do walki z rządem i spiskowania przeciwko porządkowi publicznemu. Jednym z nich jest Alberto Pizango Chota, prezes Międzyetnicznego Stowarzyszenia Rozwoju Dżungli Amazońskiej (hiszp. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). 6 czerwca władze wydały nakaz jego aresztowania, dodając nowe zarzuty, w tym zabójstwo, ataki na siły zbrojne i nielegalne posiadanie broni palnej. Obecnie ubiega się on o azyl w ambasadzie Nikaragui w Limie.
Przemawiając 8 czerwca prezydent Peru Alan García oskarżył protestujących o powiązania z maoistowską partyzantką Świetlisty Szlak (hiszp. Sendero Luminoso) i zarzucił im terroryzm.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku hiszpańskim, angielskim bądź swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie z powodu doniesień o poważnych naruszeniach praw człowieka podczas operacji w Bagua (departament Amazonas), wskutek których zginęły co najmniej 33 osoby, a 200 (w tym 169 demonstrantów z ludności rdzennej) zostało rannych;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, że wszyscy ranni mają dostęp do odpowiedniej opieki medycznej;
– zaapelują Państwo do władz o podanie do publicznej wiadomości nazwisk zatrzymanych i ujawnienie miejsc ich przetrzymywania;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie z powodu wypowiedzi Prezydenta Alana Garcii oskarżających demonstrującą ludność rdzenną o terroryzm i powiązania ze Świetlistym Szlakiem;
– wezwą Państwo władze aby albo postawiły zatrzymanym zarzuty bezsprzecznie kryminalne, albo zwolniły ich;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia zatrzymanym dostępu do obrońców i do zagwarantowania, że żaden z zatrzymanych nie będzie poddany torturom ani innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu;
– zaapelują Państwo o wpuszczenie na teren zamieszek organizacji praw człowieka i organizacji humanitarnych;
– wezwą Państwo władze do konsultowania z przedstawicielami rdzennej ludności wszelkich działań legislacyjnych bądź administracyjnych, które mają na nią wpływ oraz do współpracy z nimi w dobrej wierze.
ADRESACI APELI
Prezydent Republiki / Presidente de la Republica / President of the Republic:
Sr. Alan García Pérez               
Palacio de Gobierno
Plaza Mayor S/N.
Lima 1, PERÚ
Fax: + 51 1 311 3940
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie / Sr. Presidente / Dear President
Premier / Primer Ministro / Prime Minister:
Sr. Yehude Simón Munaro
Av. 28 de Julio  878
Miraflores 
Lima 18, PERÚ
Fax: + 51 1 716 8680
Nagłówek: Szanowny Panie Premierze / Sr. Primer Ministro / Dear Prime Minister
Minister Spraw Wewnętrznych / Ministra del Interior / Minister of the Interior:
Sra. Mercedes Cabanillas Bustamante              
Plaza 30 de Agosto s/n
Urb. Corpac – San Isidro
Lima 27, PERÚ
Fax: + 51 1 225 7234 
Nagłówek: Szanowna Pani Minister / Sra. Ministra / Dear Minister
KOPIE DO
Lokalna organizacja praw człowieka:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Calle Pezet y Monel 2467
Lima 14
Perú
Faks: + 51 1 419 1112
Tel: + 51 1 419 1111
Ambasada Republiki Peru
ul. Starościńska 1/3
02-516 Warszawa
Faks: 022 646 86 17
Email: [email protected]
Prosimy o wysyłanie apeli najpóźniej do 21 lipca.
Pilna Akcja Nr 143/09
AI Index: AMR 46/009/2009
Tłumaczenie: Mirona Maria Klorek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski