PILNA AKCJA: PRZYMUSOWE EKSMISJE ROMÓW W SERBII

Siedemnastu w większości romskim rodzinom grozi przymusowa eksmisja z budynków należących do miasta Obrenovac, na przedmieściach Belgradu. Sprawa dotyczy co najmniej 78 osób, w tym 35 nieletnich i czterech osób powyżej 65 lat. Według Regionalnego Centrum ds. Mniejszości, serbskiej organizacji pozarządowej, niektórzy z nich mieszkają tam od ponad 40 lat, a większość ma z miastem umowy na wieczyste użytkowanie nieruchomości. Jeszcze do niedawna płacili miastu podatki od nieruchomości, a także opłaty za ogrzewanie i prąd.
Podobnie jak w przypadku innych niedawnych eksmisji w Serbii, miasto chce przenieść lokatorów do metalowych baraków, które nie spełniają podstawowych standardów określonych przez Komitet Praw Socjalnych, Ekonomicznych i Kulturalnych przy ONZ. Władze nie prowadziły rozmów ze społecznością, której plany dotyczą i odrzuciły apele o wstrzymanie eksmisji bez zapoznania się z ich treścią.
Amnesty International jest głęboko zaniepokojona rosnącą liczbą eksmisji romskich rodzin mieszkających w nieoficjalnych osiedlach w rejonie Belgradu. Serbia podlega międzynarodowym i regionalnym porozumieniom dotyczącym praw człowieka, w tym Międzynarodowemu Paktowi Praw Obywatelskich i Politycznych, które zakazują i usiłują powstrzymać proceder przymusowych eksmisji. Rząd Serbii nie dotrzymał swoich zobowiązań, w tym przyjęcia przepisów zakazujących przymusowych eksmisji. Przepisy te miały zapewnić przestrzeganie zasad i zaleceń określonych przez ONZ, zanim przeprowadzone zostaną eksmisje. Rząd nie zapobiegł eksmisjom Romów zarządzonym przez belgradzki Ratusz. Rodziny, których dotyczą eksmisje, tracą nie tylko domy, ale często dorobek całego życia, swoją jedyną własność.
PROSIMY O PISANIE APELI NATYCHMIAST po angielsku lub we własnym języku:
– Nalegając aby władze miasta nie eksmitowały rodzin mieszkających w Obrenovac;
– Nalegając aby przeprowadzono realne konsultacje z rodzinami, tak aby rozważyć wszystkie rozwiązania alternatywne do eksmisji, a także możliwe opcje przesiedlenia;
– Wzywając do opracowania kompleksowych i trwałych procedur wysiedleń i odszkodowań dla rodzin w Obrenovac, w tym zapewnienia eksmitowanym odpowiedniego zastępczego miejsca zamieszkania.
APELE PROSZĘ WYSYŁAĆ DO 12 SIERPNIA 2011 NA PONIŻSZE ADRESY:
Mayor of Obrenovac Municipality (Burmistrz Obrenovac)
Zeljko Jovetic
Vuka Karadzica 74
11500 Obrenovac
Serbia
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Burmistrzu
Mayor of Belgrade (Burmistrz Belgradu)
Dragan Djilas
Dragoslava Jovanovića 2
11000 Belgrade
Serbia
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Burmistrzu
Kopie kierować do Wicepremiera Serbii:
Deputy Prime Minister of Serbia
Bozidar Djelic
Nemanjina 11
11 000 Belgrade
Serbia
Kopie można wysyłać do przedstawicielstw dyplomatycznych Serbii w waszych krajach.
Proszę skontaktować się z biurem sekcji w przypadku wysyłania apeli po powyższej dacie.