PILNA AKCJA: Raif Badawi skazany na więzienie i chłostę.

Raif Badawi a Saudi website founder and blogger, undated photo. Raif Badawi, founder of a website for political and social debate, “Saudi Arabian Liberals”, has been detained since 17 June 2012 in a prison in Briman, in Jeddah.  He was charged with “setting up a website that undermines general security” and ridiculing Islamic religious figures. His trial began in June 2012 in the District Court in Jeddah, and was marred by irregularities.  The charges against Raif Badawi relate to a number of articles he has written, including one about Valentine’s Day – the celebration of which is prohibited in Saudi Arabia. He was accused of ridiculing Saudi Arabia’s Commission on the Promotion of Virtue and Prevention of Vice (also known as the religious police) in the conclusion of his article.  The charges against him also mention his failure to remove articles by other people on his website, including one insinuating that the al-Imam Mohamed ibn Saud University had become “a den for terrorists”.

Raif Badawi

29 lipca sąd w Jeddah, na zachodzie Arabii Saudyjskiej, wydał na Raifa Badawi wyrok siedmiu lat więzienia oraz 600 batów za przestępstwa obejmujące złamanie saudyjskich regulacji technologii informacyjnych oraz zarządzanie forum internetowym, Saudi Arabian Liberals (Liberaowie Arabii Saudyjskiej). Raif Badawi został również ukarany za obrazę symboli religijnych w treści tweetów i postów zamieszczanych na Facebooku, za krytykę “Komisji Promowania Cnoty i Przeciwdziałania Występkowi” (popularnie znanej jako policja religijna) oraz krytykę osób przeciwstawiających się włączeniu kobiet w skład Rady Shura (organ doradczy przy monarchii saudyjskiej). Sąd nakazał również likwidację forum internetowego.
Raif Badawi od 17 czerwca 2012 przebywa w więzieniu Briman, w prowincji Jeddah. Jego proces, który rozpoczął się w tym samym miesiącu przed sądem okręgowym w Jeddah, od początku naznaczony jest nieprawidłowościami. W opinii jego adwokata sędzia pierwotnie prowadzący sprawę został celowo zastąpiony przez innego, wzywającego do ukarania Raifa Badawi za “apostazję”.  Dnia 28 grudnia Raif Badawi został przewieziony z aresztu do szpitala, gdzie stwierdzono u niego cukrzycę. Adwokat Raifa Badawi wnosił o zwolnienie go z aresztu w oczekiwaniu na rozprawę, jednak prośbę odrzucono.
Prosimy o wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

  • Wzywających władze saudyjskie do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Raifa Badawi, który jest więźniem sumienia, zatrzymanym wyłącznie za pokojowe wykorzystanie prawa do wolności słowa;
  • Wzywających władze do zapewnienia mu regularnego kontaktu z rodziną oraz wybranym przez niego adwokatem, wszelkiej koniecznej opieki medycznej oraz ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania
  • Wzywających do odstąpienia od wykonywania kar chłosty, jako naruszenia międzynarodowego zakazu tortur i innych form okrutnego lub poniżającego  traktowania.

Przykładowy apel do pobrania u dołu strony.
Apele prosimy wysyłac do 13 września na adres:

Król, Premier Rządu
King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: (przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
+966 1 403 3125 (prosimy próbować do skutku)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Wysokość / Your Majesty
Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Mohammed bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Ministry of the Interior, P.O. Box 2933, Airport Road, Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 403 3125 (prosimy próbować do skutku)
Zwrot grzecznosciowy: Wasza Wysokość / Your Royal Highness
Minister Sprawiedliwości
Minister of Justice
Shaykh Dr Mohammed bin Abdul Kareem Al-Issa
Ministry of JusticeUniversity Street, Riyadh 11137
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 401 1741 / +966 1 402 0311
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency  /Wasza dostojność
Prosimy również o wysyłanie kopii listów do przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce:

J. E. Ambasador Waleed Taher Radwan
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce
Ul. Stępińska 55
00-739, Warszawa
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Formularz na stronie www.saudiembassy.pl

Informacje dodatkowe

Władze Arabii Saudyjskiej prowadzą szeroką kampanię prześladowań obrońców praw człowieka, zarówno przed sądami jak i z pomocą bardziej arbitralnych metod, jak np. zakaz podróżowania. Szczególnie narażeni są ci aktywiści, którzy usiłowali dochodzić przed sądami zadośćuczynienia za pogwałcenia praw przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i służby specjalne lub krytykowali te instytucje.
W samym tylko czerwcu w ramach opisanej kampanii wyroki więzienia usłyszało co najmniej 11 aktywistów, w tym osoby aktywne w Internecie. Pomiędzy 17 a 24 czerwca czterech znanych działaczy zostało skazanych na kary od 10 m-cy do 10 lat więzienia za działania na rzecz ochrony praw człowieka, a kolejnych siedmiu młodych ludzi skazano na kary od 5 do 10 lat więzienia za zamieszczenie na Facebooku postów w obronie szyickiego kleryka, którego uwięzienie na wschodzie kraju wywołało trwające nadal, brutalnie tłumione demonstracje.
Jeden z czwórki aktywistów, Dr Abdulkareem Yousef al-Khoder, profesor prawa oraz współzałożyciel Saudyjskiego Stowarzyszenia Praw Obywatelskich i Politycznych został 24 czerwca skazany na karę ośmiu lat więzienia oraz dziesięcioletni zakaz podróżowania na podstawie niejasnych oskarżeń o nieposłuszeństwo wobec władcy, wzywanie do niepokojów i demonstracji, działanie na szkodę wizerunku państwa poprzez przekazywanie organizacjom zagranicznym fałszywych informacji, oraz udział w tworzeniu nielegalnej organizacji. Dwaj inni założyciele Stowarzyszenia, Dr Abdullah bin Hamid bin Ali al-Hamid and Dr Mohammad bin Fahad bin Muflih al-Qahtani, usłyszeli w marcu wyroki 5 i 10 lat więzienia oraz zakaz podróżowania na podstawie równie niejasnych oskarżeń.
Sąd Specjalny w Jeddah skazał również 17 czerwca znanego aktywistę praw człowieka,  Mikhlifa bin Daham al-Shammariego, na karę pięciu lat więzienia oraz dziesięcioletni zakaz podróżowania za pokojowe działania na rzecz praw człowieka. Również w czerwcu dwie aktywne obrończynie praw kobiet, Wajeha al-Huwaider oraz Fawzia al-Oyouni, zostały skazane na 10 miesięcy więzienia za próbę udzielenia pomocy kobiecie, którą władze podejrzewały o nieposłuszeństwo wobec męża.
W dniu w którym zapadał wyrok na Raifa Badawi, jego adwokat, znany obrońca praw człowieka Waleed abu al-Khair, uczestniczył w 13 posiedzeniu sądu, w trwającej już 20 m-cy sprawie o ośmieszenie saudyjskiego wymiaru sprawiedliwości.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka broni praw do wolności słowa i stowarzyszeń. Ograniczenie tych praw nie jest możliwe, chyba że zostanie wprowadzone na drodze prawnej w celu ochrony ściśle określonego interesu publicznego (bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, zdrowia publicznego lub moralności) lub ochrony praw innych osób, gdzie w każdym przypadku należy wykazać, że ograniczenie takie jest niezbędne i proporcjonalne do celu, któremu ma służyć. Oskarżenia kryminalne za pokojową krytykę instytucji i funkcjonariuszy publicznych oraz pokojową ochronę praw człowieka naruszają międzynarodowe prawo praw człowieka, które zakazuje również stosowania tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego  i poniżającego  traktowania lub karania.
W sprawie Raifa Badawi wydana była wcześniejsza Pilna Akcja: http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7803.html
Amnesty International opisuje działania władz saudyjskich wymierzone przeciwko wolności słowa oraz tłumienie protestów w imię specyficznie rozumianego bezpieczeństwa, w raporcie “Saudi Arabia: Repression in the name of security” (Index: MDE 23/016/2011/en), z 1 grudnia 2011 r.: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/016/2011/en
Komunikat dotyczący Raifa Badawiego, “Saudi Arabia uses capital offence of “apostasy” to stifle debate”, wydany 24 grudnia 2012 r.: http://www.amnesty.org/en/news/saudi-arabia-uses-capital-offence-apostasy-stifle-debate-2012-12-24
Przykładowy apel: