Pilna Akcja: Syryjski działacz przetrzymywany w odosobnieniu

Amjad Baiazy

Amjad Baiazy

Amjad Baiazy, obywatel Syrii, został aresztowany wkrótce po wejściu na pokład samolotu lecącego do Wielkiej Brytanii, gdzie studiował i planował się osiedlić. Jego rodzina nie miała z nim kontaktu od momentu aresztowania, przez Służby Bezpieczeństwa z Damaszku. Amnesty International podaje, że władze nie ujawniły żadnego powodu jego zatrzymania.
Aresztowanie Amjada Baiazy prawdopodobnie związane jest z demonstracjami spowodowanymi tłumieniem przez rząd protestów, w rezultacie których od połowy marca zginęło już setki osób. Władze zatrzymały wielu opozycjonistów, których przetrzymuje się w odosobnieniu i którzy poddawani są torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, szczególnie jeśli ci domagają się uwolnienia Amjada Baiazy.
Amjad Baiazy jako działacz społeczny pracował dla organizacji Lekarze Bez Granic (Medecins Sans Frontiers – MSF) w 2007 roku, a także pełnił rolę obserwatora oraz tłumacza podczas wyborów parlamentarnych w Iraku dwa lata wcześniej.
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów w języku arabskim, angielskim, francuskim lub w Twoim języku narodowym:

  • wyrażając zaniepokojenie zatrzymaniem i przetrzymywaniem w odosobnieniu Amjada Baiazy oraz wzywając do jego zwolnienia, jeśli rzeczywiście jest aresztowany wyłącznie z powodu korzystania z wolności słowa i innych przysługujących mu praw
  • prosząc o podanie powodu aresztowania, miejsca zatrzymania oraz statusu prawnego, ale również zwracając się o zapewnienie mu ochrony przed torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.
  • wzywając władze syryjskie do ujawnienia miejsca pobytu wszystkich więźniów politycznych i umożliwienia im konsultacji z adwokatem, zapewnienia opieki medycznej, a także kontaktu z rodzinami

Prosimy o wysyłanie apeli przed 4 lipca 2011r. do:
Prezydenta
Bashar al-Assad
Pałac Prezydencki
ulica al-Rashid
Damaszek, Syryjska Republika Arabska
Fax: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Ministra Spraw Wewnętrznych
Major General Mohamed Ibrahim al-Sha’aar
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ulica ‘Abd al-Rahman Shahbandar
Damaszek, Syryjska Republika Arabska
Fax: +963 11 222 3428
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Oraz kopie do:
Ministra Spraw Zagranicznych
Walid al-Mu’allim
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ulica al-Rashid
Damaszek, Syryjska Republika Arabska
Fax: +963 11 214 6251
Zwrot grzecznościowy: Wasza ekscelencjo
A także do akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych z Twojego kraju.
Skontaktuj się z biurem sekcji, jeżeli chcesz wysłać apel po wskazanej dacie.