PILNA AKCJA: SYRYJSKIEMU AKTYWIŚCIE GROŻĄ TORTURY

Według syryjskiego działacza na rzecz praw człowieka, Anas al-Shogre, 23-letni student, został aresztowany, gdy ukrywał się podczas operacji wojskowej w Banias, która rozpoczęła się 7 maja.
Władze syryjskie nie ujawniły, gdzie jest przetrzymywany. Jego brat, mieszkający poza granicami Syrii, poinformował Amnesty International, że rodzina dowiedziała się od byłych więźniów, którzy również zostali aresztowani podczas operacji wojskowej w Banias, a później uwolnieni, że Anas al-Shogre był przetrzymywany w odosobnieniu w Wojskowym Wydziale Bezpieczeństwa w Tartus, na południe od Banias. Byli więźniowie twierdzili, że następnie przeniesiono go do Państwowego Wydziału Bezpieczeństwa w Damaszku. Poinformowali także jego rodzinę, że, gdy przebywali w Wojskowym Wydziale Bezpieczeństwa, słyszeli, jak krzyczał: – Nie chcę żyć, pozwólcie mi umrzeć.
Wzbudziło to obawy co do tego, czy był torturowany lub w inny sposób dręczony. Jego rodzina kilkukrotnie bywała w tym wydziale i pytała o niego. Pracownicy wydziału potwierdzili, że przetrzymywano go tam, ale przyznali, że nie mieli prawa pytać o niego, ponieważ był więźniem i odmówili podania dalszych szczegółów.
Syryjskie władze nie ujawniły powodów aresztowania Anasa al-Shogre, ale prywatny kanał telewizyjny Addounia, o którym mówi się, że współpracuje z władzami, rzekomo ogłosił, że celem operacji wojskowej w Banias było aresztowanie “terrorysty” Anasa al-Shorge, który przewodzi -uzbrojonej grupie.
Jego rodzina i lokalni działacze na rzecz praw człowieka przypuszczają, że aresztowanie Anasa al-Shogre ma związek z jego wzywaniem do protestów w Banias i przewodzeniem im, a także z faktem, iż doniósł mediom, w tym BBC Arabic, że Syryjskie władze w mieście naruszają prawa człowieka. Amnesty International przypuszcza, że Anas al-Shogre może być więźniem sumienia przetrzymywanym za pokojowe korzystanie z wolności do wyrażania swoich poglądów i zrzeszania się.
Prosimy o bezzwłoczne pisanie w języku arabskim, angielskim, francuskim lub ojczystym:
– Wyraź zaniepokojenie faktem przetrzymywania Anasa al-Shogre w odosobnieniu od 14-15 maja i zaapeluj o jego całkowitą ochronę przed torturami i złym traktowaniem.
– Wyraź zaniepokojenie faktem zatrzymania Anasa al-Shogre za wzywanie i przewodzenie protestom w Banias i podkreśl, że, jeśli tak jest w rzeczywistości, Amnesty International uzna go za więźnia sumienia zatrzymanego wyłącznie za pokojowe korzystanie z wolności do wypowiadania swoich poglądów i zrzeszania się, a także zaapeluj o jego natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie.
– Przekonaj syryjskie władze, aby podjęły natychmiastowe kroki w celu ujawnienia miejsca przebywania wszystkich więźniów, w tym Anasa al-Shogre, przetrzymywanych w związku z trwającymi protestami, a także natychmiastowe udzielenie im prawa do kontaktu z wybranymi przez nich prawnikami, ich rodzinami oraz do pomocy medycznej, a także zapewnienie im ochrony przed torturami i złym traktowaniem.
PROSIMY O PRZESYŁANIE APELI DO 16 SIERPNIA 2011 DO:
Prezydent
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Mu-allim
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 214 6251
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Prosimy także o przesyłanie kopii do jednostek dyplomatycznych akredytowanych w Twoim kraju.
Sekretariat Ambasady Syrii w Polsce
ul. Goszczyńskiego 30
Warszawa 02-610
Polska
tel. +48 22 848 48 09
fax.+48 22 848 91 78
INFORMACJE DODATKOWE
Masowe protesty nawołujące do wprowadzenia reform politycznych i obalenia Prezydenta Syrii Bashara al-Asaada wybuchły w Banias po popołudnowej modlitwie w piątek 18 marca, kiedy Anas al-Shogre rzekomo przemawiał do wiernych, wzywając ich do wyjścia na ulice i domagania się wolności. Rzekomo przyrzekał: “Będę kroczył po wolność, nawet jeśli musiałbym robić to sam”.
Według raportów syryjskich działaczy na rzecz praw człowieka i Lokalnych Komitetów Koordynacyjnych w Syrii, sieci lokalnych komitetów odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie protestów, Anas al-Shogre odegrał ważną rolę w organizacji protestów w swoim mieście i informowaniu mediów o tym, co działo się na miejscu. Poniżej podajemy odnośniki do dwóch wywiadów telefonicznych, których udzielił dla BBC Arabic i Al Hiwar TV – arabskiego kanału z siedzibą w Londynie.
BBC: http://www.youtube.com/watch-v=R_Bmi5Fu6EA&feature=player_embedded
Al Hiwar: http://www.youtube.com/watch-v=vuJHhVLlXws&feature=player_embedded
Według brata Anasa al-Shogre, wkrótce po rozpoczęciu protestów w Banias, Wojskowy Wydział Bezpieczeństwa w Tartus oskarżył Anasa al-Shogre i zażądał, aby zaprzestał swoich działań. Jego brat powiedział także Amnesty International, że oficer Straży Republikańskiej zadzwonił do Anasa al-Shogre i zaproponował mu zapłatę za publiczne wycofanie nawoływań do protestu, na co Anas al-Shogre odpowiedział: “Nie żądam niczego w celach osobistych, moje żądania dotyczą wolności mojego kraju”.
17 kwietnia, podczas poprzedniej operacji wojskowej w Banias, w internecie opublikowano nagranie, w którym Anas al-Shogre odpowiedział na oskarżenia o terroryzm, które wcześniej pojawiły się w syryjskich mediach. Powiedział: “Nie jesteśmy uzbrojeni. Naszą bronią jest słowne żądanie wolności, naszą bronią jest nasza myśl, długopis i kamera”.
Zobacz: http://www.youtube.com/watch-v=fCer6fnz-Kc&feature=player_embedded
11 maja, podczas operacji wojskowej w Banias, którą rozpoczęto 7 maja, a po wycofaniu czołgów i wojska, Addounia TV wyemitowała “wyznania” osób przedstawionych jako członkowie”grupy terrorystycznej”, którzy twierdzili, że Anas al-Shogre i inni podburzali ludzi do noszenia broni oraz że “on współpracował z pewnymi kanałami telewizyjnymi i dostarczał im informacje, nawet jeśli były to tylko plotki oraz że przygotował wielu analfabetów, aby występowali w charakterze świadków”.
Zobacz: http://www.youtube.com/watch-v=vborP7bQZak&has_verified=1
Jednak brat Anasa al-Shogre i niektórzy syryjscy aktywiści na rzecz praw człowieka poinformowali Amnesty International, że oskarżenia przeciwko niemu to kłamstwa. Ich przypuszczenia oparte są na wiedzy o jego działaniach i, według nich, braku wierzytelności osób, które wysunęły oskarżenia