PILNA AKCJA: Tatarski aktywista ukarany więzieniem

15 września sąd rejonowy w mieście Nabiereżnyje Czełny, w Tatarstanie, w Federacji Rosyjskiej uznał kierownika lokalnego oddziału popularnej organizacji pozarządowej Tatarskie Centrum Publiczne Rafisa Kaszapowa, winnym nawoływania do działań zagrażających integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej (art. 280.1 kk Fed.Ros.) “podżegania do nienawiści, wrogości i poniżania godności osoby ludzkiej” (art. 282). Zarzuty te wiążą się z serią artykułów zamieszczonych przez niego na prywatnym profilu serwisu VKontaktie (popularny rosyjski serwis społecznościowy) w następstwie aneksji Krymu przez Rosję w marcu 2014 roku. W swoich artykułach Kaszapow ostro krytykuje rolę władz rosyjskich w konflikcie zbrojnym na Ukrainie oraz stosunek do Tatarów Krymskich na anektowanym półwyspie.
Rafis Kaszapow przebywa w areszcie od 28 grudnia 2014, kiedy to funkcjonariusze Federalnych Służb Bezpieczeństwa Tatarstanu przeszukali jego mieszkanie, konfiskując przy tym komputer i inne urządzenia elektroniczne.
Prosimy o wysyłanie apeli w języku rosyjskim lub własnym:
– Wzywających władze rosyjskie do bezzwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Rafisa Kaszapowa, który został uwięziony jedynie z powodu pokojowego korzystania z wolności wypowiedzi;
– Wzywających władze rosyjskie do oddalenia zarzutów przeciw Rafisowi Kaszapowowi oraz cofnięcia wyroku.
Przykładowy apel w języku rosyjskim do pobrania u dołu strony.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO DNIA 9 LISTOPADA NA ADRES:
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
Jurij Jakowlewicz Czajka
B.Dmitrovka d.15a
125993 Moskwa GSP-3
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 987 5841; +7 495 692 1725
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Prokurator Generalny Republiki Tatarstanu
Ildus Saidowicz Nafikow
ul Kremliewskaja 14
420111 Kazań,
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 982 19 50
+7 843 291 19 25
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Z kopią na adres:
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
Belwederska 49
00-761 Warszawa
Fax: +48(22) 625 3016
e-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe
Rafis Kaszapow, dyrektor niezależnego Tatarskiego Centrum Publicznego w miejscowości Nabierieżnyje Czełny  w Republice Tatarstanu, został aresztowany w swoim domu przez grupę dziesięciu nieumundurowanych, uzbrojonych mężczyzn o godz. 6 rano 28 grudnia 2014. Został przewieziony do Kazania, stolicy republiki, i umieszczony w areszcie nr 1 do czasu rozprawy. Komisja Śledcza Republiki Tatarstanu 28 grudnia wysłała na jego adres domowy zawiadomienie o rozpoczętym 27 grudnia dochodzeniu w sprawie “podżegania do nienawiści, wrogości i poniżania godności osoby ludzkiej”.
W decyzji z 30 grudnia, przekazanej adwokatowi Rafisa Kaszapowa, Komisja zawiadamia że oskarżenie przeciw niemu dotyczy czterech wpisów zamieszczonych na jego osobistym profilu w serwisie W Kontakcie (popularny rosyjski serwis społecznościowy). W treści tych wpisów Rafis Kaszapow ostro krytykował Prezydenta Putina i władze rosyjskie z uwagi na ich politykę wobec Ukrainy oraz potępiał prześladowania Tatarów Krymskich na terenie okupowanego Krymu.
Rafis Kashapov pozostał w areszcie przez cały okres śledztwa i procesu sądowego ponieważ zdaniem śledczych istniało wysokie prawdopodobieństwo kontynuowania przez niego “działań przestępczych”. Odrzucono również wniosek jego adwokata o umieszczenie oskarżonego w areszcie domowym z ograniczonym dostępem do Internetu. Proces rozpoczął się 26 czerwca w Nabierieżnie Czełnym i zakończył wydanym wyrokiem 15 września.
Zdaniem sądu analiza ekspercka tekstów wykazała, że użyty w nich język “ma charakter wrogi i nawołuje do nienawiści pomiędzy grupami”, przy czym grupy te zostały zdefiniowane niejasno jako np. urzędnicy państwowi, Rosjanie oraz Tatarzy. Sąd przyjął również stanowisko, że obrażając Prezydenta Putina Rafis Kaszapow obraził wszystkich tych, którzy oddali na niego swój głos.
Rafis Kaszapow został już w 2009 roku uznany winnym nawoływania do nienawiści, jednak wtedy wydano wyrok w zawieszeniu. Ani artykuły będące podstawą wyroku w 2009, ani w 2015 roku nie nawoływały do nienawiści. Publikując je i przedstawiając własną opinię odnośnie rządu i jego polityki Rafis Kaszapow korzystał z wolności wypowiedzi. Każda osoba publiczna, w tym osoba sprawująca najwyższą władzę w państwie, może być poddana krytyce, a krytyka ta zdaniem Komisji Praw Człowieka ONZ jest objęta ochroną wolności wypowiedzi.
Rafis Kaszapow był już wielokrotnie objęty wcześniejszymi Pilnymi Akcjami: http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8531.html