Pilna Akcja: Ukraińscy aktywiści skazani w niesprawiedliwym procesie

Oleg Seńcow został skazany za rzekome utworzenie grupy terrorystycznej i organizację aktów terrorystycznych w kwietniu 2014 roku wkrótce po okupacji i aneksji Krymu przez Rosję. Aleksander Kolczenko został skazany za rzekomy udział w aktach terrorystycznych. Zostali oskarżeni o serie podpaleń, które zniszczyły prywatną własność, bez ofiar, oraz o próbę wysadzenia pomnika Lenina i Wiecznego Płomienia w Symferopolu. 19 sierpnia na koniec rozprawy obaj mężczyźni nie przyznali się do winy i stwierdzili, że zarzuty motywowane są politycznie. Oleg Seńcow chwalił odwagę świadka Gennadija Afanasjewa, który wycofał swoje zeznanie obciążające Seńcowa i Kolczenkę, które zostało wymuszone torturami.
Informacje o torturowaniu i znęcaniu się nad Olegiem Seńcowem i Gennadijem Afanasjewem były ignorowane przez sąd, co stanowi naruszenie artykuły 3 i 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Seńcow i Kolczenko przez 4 dni po przewiezieniu z Krymu do Moskwy nie mieli dostępy do swoich prawników. Obaj są obywatelami Ukrainy i wbrew międzynarodowemu prawu humanitarnemu zostali przewiezieni na terytorium Rosji i sądzeni przez sąd wojskowy według rosyjskiego prawa. Odmówiono im kontaktu z ukraińskim konsulem. Prawnicy twierdzą, że część dowodów została uzyskana podstępem, naruszając rosyjskie prawo.
Prawnicy Seńcowa i Kolczenki zamierzają zlożyć apelację.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku rosyjskim lub własnym:

  • Wezwij władze do podjęcia niezwłocznie kroków w celu unieważnienia wyroku Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki dotyczącego nieproporcjonalnych zarzutów aktów terrorystycznych i przedstawienia im właściwych zarzutów lub uwolnienia ich;
  • Domagaj się ponownego procesu w sądzie cywilnym, jeśli Seńcowi i Kolczence przedstawione zostaną inne zarzuty oraz wyłączenia z procesu zeznań uzyskanych za pomocą tortur, złego traktowania i innech nielegalnych metod
  • Domagaj się przeprowadzenia niezwłocznego, efektywnego i bezstronnego śledztwa w sprawie zarzutów tortur i złego traktowania.

Apele prosimy wysyłać do 6 października 2015 na adres:
Prokurator Generalny
Jurij Jakowlewicz Czaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993  Moskwa GSP-3
Federacja Rosyjska
Tel: + 7 495 987 57 08
Fax: +7 495 987 58 41
+7 495 692 17 25
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Prosecutor General
Dyrektor FSB
Aleksandr Vasilievich Bortnikov
Federal Security Service
ul. Bolshaia Lubianka, d.1/3
107031 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 914 26 32
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Aleksandr Vasilievich
Z kopią na adres
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa
fax: +48(22) 6253016
E-mail: rusembpol(at)mid.ru

Informacje dodatkowe

Oleg Seńcow oraz Aleksandr Kolczenko są obywatelami Ukrainy zatrzymanymi przez FSB na terenie okupowanego Krymu.
Oleg Seńcow został zatrzymany nocą z 10 na 11 maja 2014 w swoim domu. Twierdzi, że po aresztowaniu funkcjonariusze FSB poddawali go torturom polegającym na obwiązywaniu mu głowy torbą foliową i podduszaniu aż do utraty przytomności. Grozili mu również gwałtem i śmiercią, zmuszając do przyznania się do zorganizowania wybuchów, ataków terrorystycznych oraz nielegalnego posiadania broni.
Aleksandr Kolczenko został zatrzymany 16 maja 2014 w centrum Symferpolu.
Obydwaj zatrzymani zostali 23 maja przewiezieni do Moskwy wraz z innymi Ukraińcami uwięzionymi na Krymie.
Oleg Seńcow oraz Aleksandr Kolczenko zostali pozbawieni kontaktu z adwokatami rosyjskimi aż do 27 i 28 maja, odpowiednio 4 oraz 5 dni po przewiezieniu do Moskwy, co stanowi naruszenie międzynarodowych standardów uczciwego procesu oraz przepisów rosyjskich. Obydwaj zatrzymani brali udział w pokojowych demonstracjach przeciw interwencji rosyjskiej na Krymie, a Oleg Seńcow uczestniczył również w demonstracjach w Kijowie znanych jako Euromajdan. Był tam członkiem grupy zmotoryzowanej, tzw. Automajdanu.
Mężczyźni zaprzeczają, jakoby byli członkami prawicowej ukraińskiej grupy Prawy Sektor, o co również ich oskarżano. Również Prawy Sektor wydał oświadczenie potwierdzające, że mężczyźni ci nie są i nie byli wcześniej członkami tego ugrupowania.
Decyzją z listopada 2014 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uznał cztery organizacje ukraińskie, w tym Prawy Sektor, za ekstremistyczne a członkostwo w nich za nielegalne na terytorium Federacji Rosyjskiej. W uzasadnieniu tej decyzji Sąd Najwyższy powoływał się wprost na opisane powyżej oskarżenia.
W tej samej sprawie opublikowana była Pilna Akcja z 9.06.2014.
Oleg Seńcow był również bohaterem Maratonu Pisania Listów AI w 2014 roku.