Baner z napisem Wolne Sądy Wolni Ludzie na demonstracji pod Sądem Najwyższym w Warszawie. Copyright: Grzegorz Żukowski

Prezydent powinien zawetować kolejne nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa

– Podpisanie przez Prezydenta projektów przedmiotowych ustaw stanowić będzie poważne zagrożenie dla możliwości korzystania w Polsce z podstawowych praw i wolności człowieka, powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International w Polsce.
Amnesty International wysłała dziś do Kancelarii Prezydenta RP listę ponad 20 tysięcy osób, które podpisały się pod petycją wzywającą władze Polski do prowadzenia reformy sądownictwa w zgodzie z Konstytucją i prawem międzynarodowym.
– Tysiące osób w całej Polsce znowu jednoczą się w walce o obronę niezależnego sądownictwa. To ostatni moment na zatrzymanie niszczących reform.
– Jeśli ustawy w tej postaci wejdą w życie, Komisja Europejska powinna podjąć natychmiastowe działania mające na celu zapobieżenie – póki to jeszcze możliwe – definitywnemu osłabieniu rządów prawa w Polsce.
Przedmiotowe ustawy przyznają zdominowanemu przez partię rządzącą Sejmowi prawo powoływania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, która obecnie jest organem wybieranym przez środowisko sędziowskie. Obniżają one również wiek emerytalny dla sędziów Sądu Najwyższego z 70 lat do 65 lat, co pociągnie za sobą przejście w stan spoczynku około 40% obecnie orzekających sędziów SN. Każdy, kto po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal chciałby zajmować stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, będzie musiał uzyskać zgodę Prezydenta RP.
W lipcu 2017 roku, kiedy podobnie brzmiące projekty ustaw zostały przyjęte przez Parlament, przez całą Polskę przetoczyły się masowe protesty. Policja zastosowała wówczas wzmożone środki bezpieczeństwa, a dziesiątkom demonstrantów nałożono mandaty lub postawiono zarzuty; wielu z protestujących wciąż jest ściganych sądownie. Prezydent zawetował wówczas proponowane nowelizacje.