Polska: Proponowana ustawa naruszałaby prawa uczniów i nauczycieli oraz wzmacniała homofobię

AI Index: EUR 37/001/2007
Proponowany przez Ministerstwo przepis przeciwko homoseksualizmowi stanowiłby ograniczenie prawa do informacji oraz naruszał wolność wypowiedzi uczniów, stwierdziła dziś Amnesty International.

Projekt zaprezentowany 13 marca ma -zakazać promocji homoseksualizmu i innych zboczeń- w polskich szkołach. Celem nowej regulacji jest -ukarać każdego, kto propaguje w placówkach edukacyjnych homoseksualizm i inne zboczenia o charakterze seksualnym-, powiedział wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski. Nieprzestrzeganie nowego prawa mogłoby prowadzić do zwolnienia, grzywny lub nawet więzienia.

Taka ustawa naruszałaby prawo uczniów do wolności wypowiedzi, do pełnej edukacji i stowarzyszania się. Kryminalizowałoby działania każdego, kto promuje równość bez względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Jeżeli weszłaby w życie, Polska naruszyłaby swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowych i regionalnych traktatów, której jest stroną, jak również zasady Unii Europejskiej.

Jak stwierdził 15 marca Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, nowe przepisy stałyby również w sprzeczności z polską konstytucją. W artykule 30. czytamy, że -Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.-

Propozycja ta jest częścią narastającej atmosfery zastraszania i dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. 11 maja 2006 poseł Wojciech Wierzejski nawoływał do użycia siły, jeśli aktywiści LGBT zorganizują w czerwcu swój doroczny Marsz Równości w Warszawie. 26 września 2006 Ministerstwo Edukacji odrzuciło możliwość sfinansowania projektu  pozarządowej organizacji LGBT twierdząc, że -Ministerstwo nie popiera działań mających na celu propagowanie zachowań homoseksualnych i takiej postawy wśród młodych ludzi- (patrz raport AI z listopada 2006).

Otwarcie homofobiczny język wysoko postawionych polityków powoduje utrzymywanie się dyskryminacyjnych postaw. Wcześniej w tym miesiącu wicepremier i minister edukacji Roman Giertych miał powiedzieć na spotkaniu ministrów edukacji Unii Europejskiej, że -Nie możemy promować jako normalnych związków osób tej samej płci, bo te związki stoją w oczywistej sprzeczności z prawem naturalnym.- W lutym prezydent Lech Kaczyński miał powiedzieć podczas wizyty w Irlandii, że -osoby LGBT nie powinny promować swojej orientacji seksualnej-.

Pomimo mocnych głosów poparcia ze strony polityków i ogólnie niekorzystnych nastojów społecznych wobec homoseksualizmu, propozycja ministerstwa nie cieszy się w Polsce powszechnym poparciem. Ponad 10 tysięcy nauczycieli demonstrowało w Warszawie 17 marca, częściowo motywowanych niezgodą na nową propozycję Ministerstwa. Organizacje LGBT dołączyły do protestujących nauczycieli.

Amnesty International domaga się od władz Polski aby:

–    Zapewniły każdej osobie, w tym dzieciom, pełną realizację prawa do wolności wypowiedzi, wolności od dyskryminacji oraz do poszukiwania, otrzymywania i udzielania informacji.
–    Zakazały wszelkiej dyskryminacji i zapewniły wszystkim pełną i efektywną ochronę przed dyskryminacją, w tym dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
–    Przewodziły wysiłkom na rzecz zapewnienia efektywnej promocji wolności od dyskryminacji, wolności wypowiedzi i wolności stowarzyszania się oraz pracowały na rzecz stworzenia społeczeństwa, gdzie tymi prawami mogą cieszyć się wszyscy. Przede wszystkim, urzędnicy najwyższego szczebla powinni publicznie potępić dyskryminację lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych i stwierdzić jasno, że żadne naruszenie ich praw nie będzie tolerowane. Powinni powstrzymać się od wszelkich wystąpień, które mogą być racjonalnie zrozumiane jako usprawiedliwienie dyskryminowania lub innych naruszeń praw człowieka względem jednostek z powodu ich prawdziwej lub rzekomej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub jej wyrażania.
–    Zapewniły dostęp do informacji i wsparcia dla młodych gejów, lesbijek, osób biseksualnych lub transpłciowych.

tłum. Wojciech Makowski

Oryginał komunikatu