POLSKA: przyspieszone reformowanie sądownictwa w celu usunięcia ze stanowiska Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego musi zostać powstrzymane

“To cyniczne przyśpieszenie przyjęcia zmian prawnych służących jedynie usunięciu ze stanowiska Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, zanim Komisja Europejska zdąży podjąć działania, musi zostać stanowczo powstrzymane.
To działanie – będące częścią umyślnego podważania niezależności sądownictwa poprzez poddanie go politycznym wpływom i kontroli – doprowadzi do pozbycia się ostatnich funkcjonujących jeszcze pozostałości sądowniczej niezależności.
Postępowanie wszczęte przez Komisję Europejską w sprawie ustawy zmuszającej sędziów Sądu Najwyższego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, musi toczyć się dalej zgodnie z procedurą. Polscy senatorowie powinni odrzucić tę ustawę, Prezydent RP nie powinien jej podpisywać, a Komisja Europejska musi natychmiast zastosować środki tymczasowe, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu polskiego sądownictwa”.