Pomóż uwolnić Raifa – przyjdź na demonstrację

Raif Badawi, blogger z Arabii Saudyjskiej, bohater niedawnego Maratonu Pisania Listów i więzień sumienia, został publicznie poddany karze chłosty 9 stycznia. Kara chłosty narusza absolutny zakaz tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania wynikający z prawa międzynarodowego.
Kolejna seria chłosty, która miała być wykonana 30 stycznia została przełożona z niepotwierdzonych dotąd przyczyn. 3 lutego sprawa Raifa Badawiego została decyzją Sądu Najwyższego ponownie skierowana do Sądu apelacyjnego w Dżuddzie. Nie podano szczegółowych informacji o tej decyzji. Sąd Najwyższy mógł podtrzymać wyrok albo wezwać do ponownego rozpatrzenia sprawy, albo znieść wyrok, albo przekazał swoje obserwacje i rekomendacje.
Od tego czasu walka o jego uwolnienie jeszcze się nasiliła. W akcje w jego obronie zaangażowali się aktywiści, politycy i organizacje na całym świecie. Dzisiaj (12.02) Parlament Europejski przegłosował rezolucję potępiającą chłostę, która wzywa władze Arabii Saudyjskiej do powstrzymania się od wykonania kary i do natychmiastowego uwolnienia Raifa Badawiego. Rezolucja wzywa także to uwolnienia wszystkich obrońców praw człowieka i więźniów sumienia, przetrzymywanych w Arabii Saudyjskiej.
Właśnie dostaliśmy wiadomość od Ensaf Haidar:
“Rok temu próbowałam zorganizować protest dla Raifa, tylko jeden, przed Ambasadą Arabii Saudyjskiej w Kanadzie; jeden protest był dla mnie marzeniem! Ale ostatnio, także dzięki aktywistom i aktywistkom Amnesty International, to niemożliwe marzenie stało się rzeczywistością w większości stolic świata; tak, dzięki Waszym cotygodniowym protestom sprawiliście, że ten despotyczny reżim przełożył chłostę Raifa już sześć razy…
Kiedy mam możliwość rozmawiać krótko z Raifem, opowiadam mu, co się dzieje, a on pyta mnie o liczbę protestów i ich miejsce. Wie nawet, które sekcje organizują wydarzenia i zna imiona aktywistów i aktywistek Amnesty. Był głęboko wzruszony, kiedy powiedziałam mu, że wciąż organizują dla niego protesty; niezależnie od okoliczności i pogody…
Wolni ludzie, wspierający Raifa, Wasze protesty mają znaczenie! Proszę, nie przestawajcie, dopóki Raif nie zostanie uwolniony.”
Ensaf Haidar, żona Raifa Badawiego
W Polsce aktywiści i aktywistki AI w obronie Raifa zorganizowali protesty m.in. w: Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.
Najbliższe akcje:

Warszawa, czwartek, 19.03, 17:30-19:30 przed ambasadą Arabii Saudyjskiej na ul. Wiertniczej 30, wydarzenie na FB
(akcja organizowana co tydzień)
Poznań, piątek 20.03, 13:00 (akcje co tydzień) pod Konsulatem USA w Poznaniu (aktualności na stronie FB grupy)
Wrocław, czwartek 12.02, 16:00-20:00 w Tajne Komplety. Księgarnia partnerska Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Akcje w obronie Raifa zorganizowało też w 6 szkołach, w których uczniowie i uczennice napisali ok. 400 listów.
Strona będzie aktualizowana.

Jeśli chcesz zorganizować akcję solidarności z Raifem Badawim w swoim mieście, napisz do Martyny Markiewicz: martyna.markiewicz(at)amnesty.org.pl

Zobacz, jak wyglądały nasze akcje na całym świecie 
Nie możesz przyjść na wydarzenie? Weź udział w naszej Pilnej Akcji!