Ponad 100 NGOsów apeluje do liderów UE o odrzucenie niebezpiecznych planów migracyjnych

Zwrócenie się ku rozwiązaniu ograniczającemu migrację będzie odciskać dalsze piętno na wiarygodności Unii i państw członkowskich, jako krajów gdzie prawa człowieka są przestrzegane. Organizacje wzywają przywódców Unii do odrzucenia propozycji Komisji, która umocni relacje Unii i państw trzecich oparte na zawracaniu i odstraszaniu ludzi z naszych granic.
Plan zakłada wielowymiarowe, m.in. finansowo-handlowe wsparcie dla państw, które powstrzymają migrantów przed dotarciem do granicy Unii Europejskiej. Owa propozycja została przedstawiona przez Komisję na początku czerwca, a omawiana będzie z przedstawicielami rządów krajów członkowskich na szczycie w Brukseli, w tym tygodniu. Inspiracją było porozumienie Unii Europejskiej z Turcją, które doprowadziło do ogromnego kryzysu w Grecji. Tysiące ludzi, pozostawionych samych  sobie, mieszka w nieludzkich warunkach. Dotyczy to też setek samotnie podróżujących dzieci, przetrzymywanych obecnie w ośrodkach zamkniętych lub zmuszonych do nocowania w więziennych celach.
Koalicja ponad 100 organizacji i agencji rozwoju, skupiająca ludzi zajmujących się prawami człowieka, migracjami, jak i organizowaniem pomocy humanitarnej i medycznej, twierdzi, że Europa kładzie na szali prawa człowieka i narusza międzynarodowe prawo do azylu. Plan nie przewiduje zabezpieczeń mających na celu zapewnienie, że przestrzegane są praw człowieka, zasady państwa prawa czy mechanizmy ochrony, kiedy Unia Europejska zawiera umowy z państwami, które uznaje za użyteczne w powstrzymywaniu migracji do Europy. Tworzy to realne zagrożenie poważnych naruszeń prawa międzynarodowego, które zabrania zawracania ludzi do miejsc niebezpiecznych, gdzie ich prawa nie są przestrzegane. W oświadczeniu czytamy, że: Odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka nie kończy się za granicami Europy.
Co więcej, omawiana propozycja ignoruje wszystkie doniesienia o nieefektywności polityki odstraszania, a jej obecne założenia „nakręcą koniunkturę” przemytnikom, zmuszając ludzi do wybierania niebezpiecznych dróg dotarcia do Europy, rodząc nowe tragedie i dramaty.
Koalicja NGOsów jest głęboko zaniepokojona, że propozycja ta totalnie zmieni kierunek obranej przez Europę pomocy rozwojowej mającej na celu powstrzymanie migracji: W niedopuszczalny sposób Unia Europejska sama zaprzecza swoim założeniom, obranej polityce współpracy na rzecz rozwoju, która miała doprowadzić do zaniku ubóstwa.
Organizacje ostrzegają, że zawieranie porozumień „zarządzania migracją” z krajami, gdzie naruszane są  prawa człowieka, w dłużej perspektywie będą mieć odwrotny skutek. Takie porozumienia będą zagrażać prawom człowieka na całym świecie i utrwalać cykl przemocy i represji, który powoduje, że ludzie zmuszeni są do ucieczki.
Koalicja organizacji pozarządowych wzywa europejskich liderów to odrzucenia propozycji Komisji w sprawie migracji. Zamiast tego, kraje europejskie powinny opracować strategie zrównoważonego długoterminowego zarządzania migracją. Projekt UE jest zbudowany na gruzach wyniszczającej wojny i stanowi rozpoczęcie ciemnego rozdziału historii, ostrzegają organizacje w wspólnym stanowisku.
Pełny tekst stanowiska i lista organizacji, które podpisały się pod apelem w pliku pdf>>