Prawa człowieka: Zmniejszenie umieralności okołoporodowej w Sierra Leone jest sprawą najwyższej wagi

W towarzyszącym reporcie Poza Zasięgiem: Cena Za Zdrowie Matki w Sierra Leone znajdują się materiały graficzne oraz osobiste świadectwa pokazujące, jak kobiety i dziewczynki nie mają dostępu do leczenia ratującego życie ponieważ są zbyt ubogie, aby za nie zapłacić. W Sierra Leone jedna na osiem kobiet ryzykuje śmierć podczas ciąży lub w trakcie porodu. Jest to jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności na świecie.
Tysiące kobiet wykrwawia się na śmierć po porodzie. Większość umiera w domach, niektóre w drodze do szpitala: w taksówkach, na motorach bądź na ulicy. W Sierra Leone mniej niż połowa porodów przyjmowana jest przez wykwalifikowanych położnych a mniej niż dwadzieścia procent odbywa się bez narzędzi medycznych.
-Te ponure statystyki pokazują, że umieralność okołoporodowa jest sprawą najwyższej wagi w Sierra Leone-, powiedziała Irene Khan podczas prezentacji raportu we Freetown, stolicy Sierra Leone.
-Kobiety i dziewczynki umierają całymi tysiącami. Choć rząd obiecuje zapewniać bezpłatną opiekę zdrowotną kobietom w ciąży, to w rzeczywistości stale się jej im odmawia-.

Dostęp do opieki medycznej w krajach rozwijających się będzie jednym z głównych tematów, podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbędzie się 23 września. Przypuszcza się, że Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown ogłosi plan nowego dofinansowania opieki zdrowotnej w krajach trzeciego świata ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia matek i noworodków. Oczekuje się, że Sierra Leone będzie jednym z odbiorców tych dotacji.
Jak twierdzi Irene Khan: – Dodatkowe środki są dramatycznie potrzebne w Sierra Leone, ale te pieniądze nie dotrą do odległych obszarów, gdzie kobiety i dzieci są w największym zagrożeniu. Tylko odpowiednio zarządzana służba zdrowia i w pełni zaangażowany rząd będą w stanie przyczynić się do skutecznego ratowania życia kobiet i dzieci. Same pieniądze nie rozwiążą problemu. Poważna dyskryminacja i niski status kobiet leżą u podstaw wysokiej umieralności okołoporodowej w Sierra Leone. W kraju tym dziewczynki doświadczają przemocy na tle seksualnym, są wyrzucane ze szkół i zmuszane do wczesnych małżeństw. Ani rodziny, ani lokalni przywódcy ani rząd nie przywiązują uwagi do ich potrzeb zdrowotnych.-
Wizyta Irene Khan w Sierra Leone jest początkiem działań Amnesty International przeciwko śmierci okołoporodowej w tym kraju. W ciągu najbliższych tygodni specjalny pojazd kampanii objedzie Sierra Leone w celu zbierania informacji oraz prowadzenia rozmów na tematy związane ze zdrowiem kobiet.
Amnesty International uważa, że walka z ubóstwem jest częścią praw człowieka i dlatego w tym roku rozpoczęła światową kampanię Żądamy Godności, która wzywa do zakończenia działań, które napędzają i pogłębiają ubóstwo. Umieralność okołoporodowa jest kluczowym tematem tej kampanii. Ma ona na celu mobilizację ludzi na całym świecie do wzywania swoich rządów oraz korporacji, do wysłuchania głosów osób żyjących w ubóstwie i do poszanowania ich praw.
Tłumaczenie: Natalia Misiewicz
Więcej informacji na temat sytuacji kobiet w Sierra Leone.
Umieralność okołoporodowa na świecie.
Podejmij działania – wezwij Prezydenta Sierra Leone do zapewnienia kobietom właściwej opieki zdrowotnej.
Strona kampanii Amnestii International -Żądamy Godności-.