Protokół z zebrania Zarządu – 30 maja 2003, Warszawa

W zebraniu udział wzięli:

Anna Legan

Marcin Komosa

Jarosław Orłowski

Adam Pruss

Piotr Skrzypczak

Małgorzata Wasilewska

 

Małgorzata Zdunek – Biuro

Amina Bassil – Komisja Rewizyjna

Goście:

Arkadiusz Jarosiński – koordynator REAP

Mirella Panek – rzeczniczka

Ebru Tiftikcioglu – konsultantka Direct Dialog

Spotkanie prowadził Piotr Skrzypczak


1. Przyjęcie porządku obrad

 

2. Raport nt. Stanu Członkostwa

Uchwała nr 1/V/2003  o przyjęciu 26 nowych członków.

– 588 członków/ 19 grup. 13% ponaglonych listownie odnowiło członkostwo, 34% ankietowanych podczas badania odnowiło członkostwo.

– po ICM (International Council Meeting – Meksyk, 16-23.08.2003), w zależności od podjętej tam decyzji odnośnie członkostwa, koniecznym będzie zrewidować koncepcję członkostwa i jego odnawiania – dostosowanie do realiów bankowych i oczekiwań płacących

– Piotr Skrzypczak uważa, iz należy zaopiekować się członkami, którzy nie zdają sobie sprawy, iż zostali skreśleni.

 

3. Biuro

– Formalny okres pobytu pracowników Stowarzyszenia na ICM  zostaje uznany jako czas pracy. Wszelkie dodatkowe wolne dni w ramach urlopu.

– RP7 – kapitał początkowy do emerytury. Nieznana nikomu liczba osób ma prawo zażądać od nas wystawienia RP -7. Brak dokładnych informacji sprzed kilku lat powoduje trudności w
wystawieniu wiarygodnego zaświadczenia. Istnieje jednak zewnętrzna procedura odzyskania potrzebnych informacji m.in. w ZUSie. Biuro wykaże niezbędną staranność w przygotowaniu wiarygodnych i rzetelnych dokumentów. Gośka Wasilewska zbada zewnętrzną możliwość uzyskania wymaganych do RP7 informacji

 

4. Walne Zgromadzenie

Na zaproszenie Zarządu nadesłane zostało jedno zgłoszenie – Grupa Poznań. Grupa przysłała projekt. Piotr Skrzypczak (łącznik) przeanalizuje projekt, w razie konieczności zada dodatkowe pytania, na podstawie powyższych działań, w ciągu tygodnia Zarząd podejmie decyzje.

Zarząd podjął uchwałę o terminie zgłaszania kandydatów do władz i składania poprawek do statutu (uchwała 2/V/2003).

 

 

5. REAP / HRE

Arek Jarosiński i Marcin Komosa uczestniczyli w Spotkaniu Koordynatorów HRE w Oslo. Wyrazili oni niezadowolenie z poziomu merytorycznego niektórych części spotkania.

– Komitet Koordynacyjny HRE – na spotkaniu powstał plan, aby wzmocnić jego rolę w stosunku do IS (International Secretariat). Potencjał komitetu nie jest w żadnym stopniu niewykorzystany, wielu członków nie wiedziało nawet o jego istnieniu. Gośka Wasilewska uważa, iż należy się upominać o rolę i kompetencję Komitetu Koordynacyjnego. Szczególnie w odniesieniu do działalności IS.

– Polska działalność HRE prezentuje się bardzo dobrze na tle innych sekcji. Mamy stosunkowo dużo wyszkolonych edukatorów (np.: Polska 30, Niemcy15), jesteśmy aktywni, efektywni.

Spotkanie koordynatorów REAP. Indie i Tajlandia zaczynają swoje projekty. Indie przeprowadzają szkolenia sędziów, Tajlandia wykorzysta kampanie VAW (Violence Against Women – kolejna amnestyjna kampania tematyczna), dodatkowo będzie rozwijać regionalną współpracę z władzami więziennymi.

Meksyk wychodzi z chaosu. Działalność Turcji jest dyskusyjna. Realizacja projektu przez Polskę i Maroko jest bardzo dobrze oceniana

– Kampania Imagine, oparta na piosence Johna Lennona, do której prawa zostały na dwa lata przekazane AI przez Yoko Ono. Są gotowe materiały do wykorzystania – spot, piosenka, plakaty. Zarząd podjął decyzję o uczestnictwie w kampanii.

 

REAP

– projekt podręcznika jest już gotowy. Przechodzi okres konsultacji, po których zostanie przekazany do składu. Podręcznik jest przeznaczony dla nauczycieli i – uczniów gimnazjów, jest to w zasadzie pakiet – książka, kaseta, CD

– spotkanie REAP Sulejówek – wkrótce zostaną przygotowane przez Arka kryteria uznania edukatora. Na spotkaniu ustalono, iż „reapowi edukatorzy” mogą przeprowadzać szkolenia wewnętrzne, jednak tylko na podstawie gotowych już materiałów.

 

6. Spotkanie EU Association

EU Association jest Stowarzyszeniem, którego celem jest działalność na poziomie Unii Europejskiej. Jego członkami są sekcje krajów członkowskich UE. Jarek Orłowski  i Gośka Wasilewska uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. Pierwszego dnia odbył się warsztat dla krajów wchodzących do Unii za rok. Na jego podstawie zaplanowaliśmy następujące działania.

– Perspektywa EU znajdzie się planie operacyjnym.

– Raz na pół roku wysyłamy memorandum* do ambasady bieżącej prezydencji.

– Lobbujemy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, próbujemy wpływać na ich programy lub oszczędzamy czas i środki i atakujemy już tych wybranych

– rzeczniczka próbuje uwzględnić unijną perspektywę praw człowieka

– mamy wpływ na przygotowanie memorandum dla prezydencji holenderskiej za rok

* Memorandum to dokument przygotowywany przez Biuro w Brukseli przy zmianie prezydencji Rady UE. Dokument ten wskazuje wyzwania dla Wspólnoty, definiuje problemy w zakresie praw człowieka.  Więcej: www.amnesty-eu.org/

 

W następnych dniach odbyło się spotkanie EU Contact Persons i samo Walne, podczas którego zostały podjęte następujące ważne decyzje:

Dutch Resolution

– powstanie struktura organizacyjno-merytoryczna, która będzie zajmować się pomocą i rozwijaniem pracy EU w krajach akcesyjnych. Forma do opracowania.

Finansowanie 0,2 % budżetu netto sekcji o dochodzie powyżej $1 000 000

– zostaną opracowane plany kampanijne, angażujące członkostwo w działalność UE.

Członkostwo w EU Association

– AI Polska będzie członkiem i będzie miała głos

– Nie będziemy musieli płacić

– Struktury będą miały głos w zależności od decyzji ICM (ogólnie wielki szacunek dla struktur okazywany przez sekcje)

– Nowa formuła stowarzyszenia – do opracowania – generalnie zamiast AGM będzie rada złożona raczej z osób poziomu operacyjnego

 

7. Koalicja NGO’sów

punkt opuszczony ze względu na brak Maćka Wieczorkowskiego. Należy tylko zauważyć fakt powstawanie nowej organizacji „Zieloni” i postrzeganych przez członków możliwościach współpracy. Organizacja przerodzi się prawdopodobnie w partię – należy bardzo uważać na współpracę i jasno zdefiniować jej warunki, tak by uniknąć kolejnych niejasności i potencjalnych problemów

 

8. Fundraising

 

Direct Dialog (DD)

W Zebraniu uczestniczyła Ebru, konsultant DD, która przeprowadziła razem z AI Polska kolejny test programu w Warszawie.

Perspektywy są zachęcające, w Warszawie są bardzo dobre miejsca do DD. „Recruiting” to bardzo trudna praca, niewiele osób jest w stanie wytrzymać dłużej niż 4 tygodnie. W związku z tym, przy założeniu ciągłości programu, konieczna jest również ciągłość rekrutacji osób namawiające przechodniów do dotacji na rzecz AI – rekruterów.

Materiały, które wykorzystują rekruterzy:

– wycinki prasowe (Safya, Raport, Adam Michnik PA)

– PA kartka

– podstawowa informacja kontaktowa

Problemy:

Ludzie nie noszą ze sobą numeru konta, stąd konieczne jest późniejsze dzwonienie. Potrzebny jest dodatkowy trening, motywujący łapaczy do nakłaniania donorów do użycia karty kredytowej.

Inwestując 1 zł w DD, inwestycja jest sensowna, jeśli dzięki regularnym wpłatom donorów jej zwrot osiąga się w ciągu 14 miesięcy.

Większość rekruterów jest zainteresowana kontynuacją projektu. Wyłonił się potencjalny koordynator.

Ostatnie dni projektu zostaną przeznaczone na test kart kredytowych wyłącznie, gdyż jako narzędzie są wygodniejsze i pewniejsze z formalnego punktu widzenia.

Zarząd podjął warunkową decyzję kontynuacji projektu w zależności od grantu finansującego ją. Zatrudnienie koordynatora bez nadzoru, umożliwiającego kontynuację projektu, jest ryzykiem, które mimo wszystko musimy podjąć.

Rozwiązaniem problemu jest stworzenie prostego algorytm postępowania w przypadku nastąpienia konkretnych, niekorzystnych miar (np. spadek dziennych wpływów)W proces ten zaangażowani zostaną Gośka Wasilewska i Adam Pruss.

Fundraising Unit po konsultacji z Ebru, sugeruje, aby kontynuować projekt. Oznacza to dla nas kolejne inwestycje. Budżet w załączniku.

Ostateczna decyzja Zarządu: warunkowo tak – w zależności od grantu.

 

Plan fundraisera  na zdobycie nowych członków– nie jest dość konkretny, między innymi z winy Zarządu, który nie dość jednoznacznie sformułował swoje intencję. Część z rozwiązań jest ograniczona naszym statutem.W związku z tym, Zarząd zwraca się z prośbą o do Lucy Mauks o doszczegółowieniu propozycji, konkretnych pomysłów na wdrożenia, realizację, przykłady.

 Cegiełki

Wszystko wskazuje na to, że uzyskamy oficjalną zgodę MSWiA na dystrybucję cegiełek

 

9. Komisja Rewizyjna

Uwagi.

– Ostatni protokół z zebrania Zarządu nie pojawił się na liście, podobnie jak porządek tego zebrania.

 

10. Rejestracja logo

Znalazła się pomocna osoba. Rejestracja trwa ok 4 lata, jednak złożenie wniosku gwarantuje w pewnym stopniu ochronę

 

11. Zespół ds. Kobiet.

Anna Góral zdecydowała się na koordynację zespołu wraz z dwiema pomocniczkami. Na początku zajmie się przygotowaniem strategii kampanii oraz roczny plan działania – wraz z Jackiem, po czym zgodnie z regulaminem, Zarząd podejmie decyzję o mianowaniu na stanowisko koordynatora.

 

12. Planowane wyjazdy

1. Jarek Ormowski AGM (Annual General Meeting – Walne Zgromadzenie) Niemcy – warsztat o UE

2. Gośka Wasilewska spotkanie „Pre ICM” krajów nordyckich – potencjalna współpraca w działaniu na prawoczłowieczym na poziomie regionu Morza Bałtyckiego

3. Jarek Orłowski i Goha Zdunek na „Pre ICM” do Austrii

4. Goha Zdunek do Węgier, gdzie przeprowadzi szkolenie dla zarządu i pracowników

5. Spotkanie koordynatorów MSP w Słowenii – Jacek Białas i Amina Bassil.

 

13. Długi Oddziału

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do Zarządu Oddziału Mazowieckiego o uregulowanie zadłużenia (czynsz, telefon) do 09.06.2003. W przeciwnym razie Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, rozwiąże Oddział Mazowiecki.

 

14. Zespół ds Afryki.

Zarząd zwraca się o dopracowanie planu, umieszczenie go w ramach czasowych i wypełnienia pozostałych obowiązków wynikających z Regulaminu Struktur Pośrednich i Grup Stowarzyszenia Amnesty International. Decyzja zostanie podjęta obiegowo.

 

15. Annual Report – brak naszych działań w podsumowaniu działań.

Zarząd wyraził swoje niezadowolenie z zwrócił się do IS z pytaniem o powody powyższego w świetle wyjątkowych wydarzeń takich jak Maraton, Łańcuch, Status Sekcji.

 

16. Media i rzeczniczka

 

Prasa, radio, TV:

 • 1.04 Radiostacja – Irak – raport w cieniu wojny
 • 2.04 Radio dla Ciebie – ludność cywilna w Iraku
 • 9.04 Radiostacja – promocja książki przełamać milczenie
 • 11.04 IAR – wpływ wojny w Iraku na praw człowieka na świecie
 • 14.04 Radio Stratosfera Toruń – działalność AI
 • 15.04 Polskie Radio Łódź – petycja w sprawie Czeczenii
 • 20.05 Tok FM – sprzedaż broni przez G8
 • 28.05 Konferencja prasowa – raport Roczny:
  • Radio Warszawa Praga
  • Polskie Radio IAR
  • www.ngo.pl
  • Radio Tok FM
  • PAP
  • BBC
  • Radio Józef
  • Rzeczpospolita
  • Polskie Radio Polonia
  • Polityka
  • Życie Warszawy

·        29.05 Gazeta Wyborcza – artykuł ze zdjęciem, fragmentem wystąpienia Irenki i  z

komentarze MP o sytuacji w Polsce

·        29.05 Rzeczpospolita – artykuł ze zdjęciem, komentarz amerykańskiego profesora

·        30.05 Rzeczpospolita – polemika prof. Wieruszewskiego z komentarzem

amerykańskim

 • (w przygotowaniu artykuły w Polityce i Przeglądzie, a także wizyta w TVN24)

 

 

Komunikaty prasowe:

20 komunikatów prasowych z marca przetłumaczonych i umieszczonych na stronie.

 

Listy od ludzi:

ok. 20 maili od ludzi z prośbami różnymi (prace licencjackie, były więxień Białołeki, który dostawał witaminy od AI, itd.)

 

Telefony:

Codziennie ok.2-3 telefony w sprawach różnych (większość z prośbą o poradę prawną)

 

Inne:

Przygotowania zgłoszenia na konkurs kampanii non-profit w Niemczech – współpraca z panią Moniką Lutz

Udział w grupie roboczej NGOsów ds. współpracy z Telewizją Polską – kolejne spotkania

 

17. Tłumaczenia na warsztatach

Należy rozwiązać problem tłumaczeń. Część osób nie przyznaje się do problemów z rozumieniem z angielskiego. Wg Piotra Skrzypaczka należy wprowadzić jednolite zasady – zawsze z tłumaczeniem, albo nigdy.

 

18. Następne spotkanie

Wstępnie 28-29 czerwca, jeśli nie 4-5 lipca

 

Tematy