Przeciwko bezprawnym działaniom policji. Oświadczenie organizacji społecznych

27 listopada 2020

Od wielu dni w całej Polsce trwają społeczne protesty. Tysiące Polek i Polaków manifestuje sprzeciw, którego głównym powodem stała się próba ograniczenia prawa do aborcji przez orzeczenie upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Manifestacje mają charakter pokojowy, a ich uczestniczki i uczestnicy korzystają z podstawowych praw obywatelskich, jakimi są swoboda wyrażania opinii i wolność zgromadzeń. Prawa te mogą zostać ograniczone jedynie w sytuacji nadzwyczajnej, usankcjonowanej w sposób ustawowy zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej.

Niedopuszczalne jest bezprawne ograniczanie tych praw przez policję, prokuraturę oraz organy administracji publicznej: bezzasadne zatrzymania, masowe legitymowanie bez podania podstawy, zastraszanie w miejscach pracy, szkołach i uczelniach są nadużyciami, na które nie ma i nie może być społecznego przyzwolenia. Wyrazy szczególnego sprzeciwu wywołuje przemoc policji wobec manifestujących. 18 listopada doszło do brutalnego ataku nieumundurowanych funkcjonariuszy formacji antyterrorystycznych na demonstrantów w Warszawie. Otoczeni przez służby mundurowe bezbronni uczestnicy i uczestniczki pokojowej manifestacji na Placu Powstańców Warszawy byli bici pałkami teleskopowymi i oślepiani gazem pieprzowym.

18 listopada 2020 zostanie zapamiętany jako dzień sprzeniewierzenia się przez policję jej ustawowej misji zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obywatelom i obywatelkom. Kolejne dni wskazują, że zachowanie policji na placu w Warszawie nie było odosobnionym incydentem. Brutalność i nadużywanie siły wobec pokojowo demonstrujących staje się regułą, a nie wstydliwym wyjątkiem.

Stanowczo sprzeciwiamy się używaniu policji do pacyfikacji pokojowych manifestacji. Żądamy natychmiastowego zaprzestania eskalacji bezprawnych działań i policyjnej przemocy. Domagamy się pociągnięcia do odpowiedzialności tych funkcjonariuszy, którzy bezprawnie używają siły wobec demonstrujących i zatrzymywanych. Żądamy ukarania tych, którzy wydali im rozkazy.

Apelujemy do policjantek i policjantów o powstrzymanie się od bezprawnych działań. Dziękujemy tym, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z ustawową misją. Nie pozwólcie, by odbudowane po latach PRL-u zaufanie i szacunek do policji legło w gruzach. Nie pozwólcie, by policyjny mundur budził lęk. Będziemy monitorować zachowanie policji wobec protestujących. Będziemy dokumentować wszystkie przypadki nadużyć i łamania prawa. Będziemy zabiegać o to, by winni nadużyć ponieśli karę.

Jednocześnie deklarujemy solidarność z osobami, które uczestniczą dziś w pokojowych demonstracjach w obronie swoich praw i wolności. Będziemy w miarę naszych możliwości udzielać Wam wsparcia i pomocy, by nikt nie pozostał sam w sytuacji zagrożenia.

Akcja Demokracja
Akcja Konin
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Federacja Znaki Równości
Fundacja Aktywności Lokalnej
Fundacja Autonomia
Fundacja Dobra Wola
Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka
Fundacja Głuchych Zacisze
Fundacja Idealna Gmina
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja Projekt: Polska
Fundacja im. Roberta Schumana
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Instytut Działań Miejskich
Fundacja Feminoteka
Fundacja Liberte
Fundacja Łódzki Szlak Kobiet
Fundacja Metamorfozy
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
Fundacja Morze Aktywność
Fundacja Równość.org.pl
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO
Fundacja Panoptykon
Fundacja Praw Podatnika
Fundacja Stabilo
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja Tutaka
Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii
Greenpeace Polska
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
Instytut Spraw Publicznych
Kampania Przeciw Homofobii
Kongres Kobiet
Komitet Obrony Demokracji
Konin. Mam Prawo Wiedzieć.
Kultura Liberalna
Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
Kultura Liberalna
Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA
Miesięcznik Dzikie Życie
Musszelka, Milanówek
Obywatelski Strajk Kobiet
Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobi
Ruch Miejski Ludzie dla Miasta
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Spółdzielnia Socjalna WOLA
Stowarzyszenie Amnesty International
Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Stowarzyszenie im. prof. Hołdy
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
Stowarzyszenie Młodych Naukowców
Stowarzyszenie Państwo Miasto
Stowarzyszenie Prawo do Miasta
Stowarzyszenie Queerowy Maj
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenia Razem w Europie
Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego “Kobietom-Mammograf”
Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet
Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
Stowarzyszenie Tarnowska Rospuda
Stowarzyszenie Wiosna bez Barier
Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa
Stowarzyszenie Zielony Imielin
Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
Towarzystwo Dziennikarskie
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem
Wolne Sądy
Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego