Przerywanie ciąży a prawa człowieka

Państwa w różny sposób starają się kontrolować przerywanie ciąży: bardzo wiele krajów daje możliwość przerwania ciąży na jej wczesnym etapie na życzenie kobiety, część wymaga wykazania trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Są kraje, które podobnie jak Polska, dają możliwość przerwania ciąży, gdy zdrowie lub życie kobiety jest zagrożone, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa lub gdy płód jest poważnie i nieodwracalnie uszkodzony. Nieliczne państwa zakazują aborcji całkowicie lub prawie całkowicie, są to między innymi Salwador, Nikaragua i Irlandia.
Celem tego materiału jest pokazanie, jak różne porządki prawne mają wpływ na życie i zdrowie kobiet oraz dlaczego dostęp do przerywania ciąży jest kwestią praw człowieka. Amnesty International stoi na stanowisku, że aby zapewnić poszanowanie praw człowieka należy zapewnić rzeczywisty dostęp do przerywania ciąży w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu oraz gdy płód jest poważnie i nieodwracalnie uszkodzony.