Pytania o prawa człowieka do prezydenckich kandydatów

W liście wysłanym do wszystkich sztabów wyborczych, Amnesty wzywa Kandydatów i Kandydatki do publicznego zagwarantowania, że prawa człowieka będą niepodważalnym fundamentem pracy przyszłego Prezydenta Polski.
Kandydaci i kandydatki zostali poproszeni o opisanie swoich stanowisk w następujących sprawach:

  • Kwestia ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
  • Kwestia rozwiązania sprawy tajnych więzień CIA w Polsce;
  • Polityka migracyjna Polski, zwłaszcza w kontekście szybko zmieniającej się sytuacji na wschodniej granicy Polski;
  • Brak równej ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na wszystkie przesłanki, zwłaszcza w kontekście wzrostu liczby popełnianych w Polsce przestępstw z nienawiści (patrz. Raport  Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, marzec 2014 r.);
  • Realizacja praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do informacji i edukacji seksualnej;
  • Rola Polski w obliczu konfliktu rosyjsko – ukraińskiego i innych ogromnych naruszeń praw człowieka, do których dochodzi u wschodnich sąsiadów Polski.

Amnesty będzie monitorowała i publikowała stanowiska Kandydatów i Kandydatek w powyższych sprawach.